Dato for udgivelse
12 Aug 2016 10:54
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0151791
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
11.08.2016
7208 51 20 00         Udgår og erstattes af:
7208 51 20 ---Af tykkelse over 15 mm:
10 ----Af ulegeret stål, undtagen silicium-elektrisk stål, værktøj, stål og high-speed stål 0
90 ----I andre tilfælde 0
7208 51 91 00 Udgår og erstattes af:
7208 51 91 ----2 050 mm og derover:
10 -----Af ulegeret stål, undtagen silicium-elektrisk stål, værktøj, stål og high-speed stål 0
90 -----I andre tilfælde 0
7208 51 98 00 Udgår og erstattes af:
7208 51 98 ----Under 2 050 mm:
10 -----Af ulegeret stål, undtagen silicium-elektrisk stål, værktøj, stål og high-speed stål 0
90 -----I andre tilfælde 0
7208 52 91 00 Udgår og erstattes af:
7208 52 91 ----2 050 mm og derover:
10 -----Af ulegeret stål, undtagen silicium-elektrisk stål, værktøj, stål og high-speed stål 0
90 -----I andre tilfælde 0
7208 90 20 00 Udgår og erstattes af:
7208 90 20 --Perforerede:
10 ---Af ulegeret stål, undtagen silicium-elektrisk stål, værktøj, stål og high-speed stål, af tykkelse over 10 mm eller af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm og af bredde 2 050 mm eller mere 0
90 ---I andre tilfælde 0
7208 90 80 20 ---Af ulegeret stål, undtagen silicium-elektrisk stål, værktøj, stål og high-speed stål, af tykkelse over 10 mm eller af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm og af bredde 2 050 mm eller mere 0
7225 40 60 00 Udgår og erstattes af:
7225 40 60 ---Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm:
10 ----Af bredde 2 050 mm eller mere 0
90 ----Andre varer 0
7225 99 00 30 ---Andre varer, af tykkelse over 10 mm eller af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm og af bredde 2 050 mm eller mere 0

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 4 (september 2016) som forventes udsendt ultimo august 2016.