Dato for udgivelse
31 Aug 2016 12:46
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0151791
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
8427 90 00 30      Tekst ændret til:
--Håndbetjente palletrucks med et såkaldt "vægtangivelsessystem" bestående af en vejemekanisme,
som ikke er integreret i chassiset
8431 20 00 50 Tekst ændret til:
--Chassis og hydraulisk anordning med et såkaldt "vægtangivelsessystem" bestående af en
vejemekanisme, som ikke er integreret i chassiset
01.09.2016
0304 99 99 10 Udgår og erstattes af:
0304 99 99 ------Af makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):
11 -------Sildelapper 7,5%
19 -------Af andre fisk 7,5%

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2017 som forventes udsendt ultimo december 2016.