Dato for udgivelse
30 Sep 2016 15:41
Resumé

Siden 1. april har SKAT inddrevet cirka tre milliarder kr. ved automatisk modregning i overskydende skatter. SKATs seneste kvartalsredegørelse om restancer er netop sendt til Folketingets Skatteudvalg.


SKAT har genetableret en model for automatisk modregning af skyldneres gæld til det offentlige. På den måde er det siden 1. april lykkedes at hente gæld til det offentlige for cirka tre milliarder kr. fra alt 281.000 skyldnere.

Automatisk modregning bidrager normalt med et stort provenu til nedbringelse af gælden til det offentlige, men blev ligesom de øvrige dele af den automatiserede inddrivelse i EFI/DMI suspenderet i efteråret 2015.

- Genetableringen af den automatiske modregning i DMI i overskydende skatter er et af de første store skridt, mens der arbejdes på et nyt og permanent inddrivelsessystem, siger SKATs inddrivelsesdirektør, Lizzi Jakobsen.

- Modregningen er et effektivt redskab, der gør, at vi kan skrue op for inddrivelsen af borgernes gæld til det offentlige. Det er et vigtigt skridt, mens vi er i gang med at skabe et nyt og solidt inddrivelsessystem. Modregningen har givet rigtig mange penge i kassen. Vi står dog fortsat med en restancemasse, som vi forventer også vil stige i fremtiden, siger Lizzi Jakobsen.

Også inden etableringen af den automatiske modregning var der fremskridt i inddrivelsen. I årets første tre måneder inddrev SKAT således i gennemsnit knap 110 millioner kr. hver måned mod gennemsnitligt 66 millioner kr. om måneden i efteråret 2015. Genetableringen af modregningen har betydet, at det tal i andet kvartal 2016 er steget til gennemsnitligt knap 600 millioner kr. om måneden, men provenuet kan ikke forventes opretholdt efter de store modregningskørsler er afsluttet i august.

I alt har 561.000 skyldnere fået tilbageholdt deres overskydende skatter. Af dem er det som nævnt lykkedes SKAT at modregne i 281.000 tilfælde. I resten af tilfældene har det af forskellige årsager ikke været muligt, og de pågældende har derfor fået udbetalt overskydende skat.

Den seneste kvartalsredegørelse om offentlige restancer er i dag sendt til Folketingets Skatteudvalg.

Læs Restanceredegørelse for andet kvartal 2016.

Fakta:
- SKAT sendte i april 17,6 milliarder kr. i overskydende skat til udbetaling.
- Heraf er cirka tre milliarder kr. modregnet i borgernes gæld til det offentlige.
- I alt har 281.000 borgere fået nedbragt deres gæld gennem modregning.
- Borgere og virksomheders gæld til det offentlige, som er sendt til inddrivelse, udgør nominelt 91,7 milliarder kr. pr. 31. juli 2016.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf: 7222 1818