Fra d. 15. november 2015 skal du montere dine nummerplader på dit køretøj, så nummerpladerne ikke kan tabes eller fjernes.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter