Du skal ikke betale registreringsafgift af en trailer. Er trailerens totalvægt 500 kg eller derunder, betaler du heller ikke vægtafgift.

Er trailerens totalvægt over 500 kg, betaler du vægtafgift. Har traileren nummerplade, kan du se afgiften i Motorregistret. Har traileren ingen nummerplade, men kender du dens totalvægt, kan du beregne afgiften på siden Vægtafgift og grøn ejerafgift.

I de fleste tilfælde kan du købe traileren med nummerplade. Forhandlere af trailere kan selv være nummerpladeoperatører. Alternativt kan du købe nummerplader hos en nummerpladeoperatør eller i en af vores motorekspeditioner.

Trailere kører med én nummerplade. Nummerpladen koster 590 kr.

I vores motorekspeditioner betaler du 200 kr. for personlig betjening. Gebyrer hos nummerpladeoperatører varierer.

Du afmelder traileren hos en nummerpladeoperatør eller i en af vores motorekspeditioner, hvor du afleverer nummerpladen.

Det gælder også, hvis du har skrottet traileren. Du kan ikke afmelde traileren i Motorregistret.

I vores motorekspeditioner koster det 60 kr. at afmelde en trailer. Nummerpladeoperatørerne afgør selv, om de vil opkræve et beløb for at afmelde en trailer.

Du kan omregistrere din trailer på tre måder:

Du skal medbringe:

  • Registreringsattest
  • Billedlegitimation
  • Fuldmagt, hvis du kommer på vegne af en anden.

Hvis traileren vejer under 3.500 kg, skal den synes ved omregistrering. Traileren behøver dog ikke et syn, hvis den er registreret første gang for:

  • mindre end 5 år siden.
  • mellem 5 og 10 år siden, men synet inden for de sidste 2 år.
  • mere end 10 år siden, men synet inden for det sidste år.

Traileren behøver heller ikke et syn, når der sker ejerskifte mellem ægtefæller eller mellem samboende, som har haft fælles bopæl de sidste 5 år. Læs mere om syn af køretøjer (Færdselsstyrelsen).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.