Vi får automatisk besked, når I bliver gift, separeret eller skilt, men det kan være en god idé at rette jeres forskudsopgørelser.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter