Hvis du opretter en pensionsordning i et andet EU- eller EØS-land, kan du søge Skattestyrelsen om at få godkendt ordningen.

Du kan få fradrag eller bortseelse for dine indbetalinger på en udenlandsk pensionsordning i et EU- eller EØS-land, når:

 •  Skattestyrelsen har godkendt ordningen.
 •  Det udenlandske pengeinstitut er godkendt af Skattestyrelsen.
 •  Du har udfyldt en borgererklæring.


Når betingelserne er opfyldt, kan du

 • overføre ordningen skattefrit til godkendte ordninger efter samme regler som for ordninger i danske pensionsinstitutter
 • få fradrag/bortseelse i din danske indkomst efter danske regler.


Du skal betale:

 • Pensionsafkastskat af det årlige afkast af ordningen med 15,3 procent.
 • Almindelig indkomstskat eller en afgift, når du får ordningen udbetalt eller på anden måde disponerer over ordningen.


Du skal udfylde:

Borgererklæring (blanket 07.056)
Citizen's declaration (blanket 07.056e)

For at Skattestyrelsen kan godkende din ordning, skal du, din pensionsordning og dit pensionsinstitut hver især opfylde følgende krav:

 • Du skal acceptere at blive beskattet af løbende udbetalinger af pensionen i Danmark, også selvom du flytter til et andet land.
 • Pensionsordningen skal være oprettet i et pensionsinstitut i et EU- eller EØS-land (bortset fra Lichtenstein).
 • Pensionsordningen skal svare til en dansk skattebegunstiget ordning.
 • Pensionsinstituttet skal opfylde de krav, som stilles til danske pensionsinstitutter og påtage sig de samme forpligtelser.

Spørg dit pensionsinstitut, om det vil overholde de krav, der stilles til danske pensionsinstitutter. Lad pensionsinstituttet udfylde:
Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning (blanket 07.055).

Både pensionsinstituttet og du kan søge om at få en pensionsordning godkendt af Skattestyrelsen.

Når pensionsinstituttet er registreret, og ordningen er godkendt af Skattestyrelsen

Du skal udfylde:
Borgererklæring (blanket 07.056), som pensionsinstituttet sender til os.

Når pensionsinstituttet er registreret hos os, men ordningen ikke er godkendt

Du skal udfylde og sende:
Pensionstager - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning (blanket 07.054).

Når pensionsinstituttet ikke er registreret hos Skattestyrelsen

Pensionsinstituttet skal udfylde enten den danske eller den engelske udgave af blanketten:
Pensionsinstitut - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning (blanket 07.055).
Pension provider - Application for approval of foreign pension scheme 07.055 EN.

Du skal udfylde:
Pensionstager - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning (blanket 07.054).

Det er dig, der skal sende blanketterne til Skattestyrelsen.

Send den udfyldte blanket og en kopi af pensionsaftalen til:

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Kopien af aftalen skal være på enten dansk, et andet skandinavisk sprog eller engelsk. Hvis ordningen bliver godkendt af os, får du et godkendelsesbevis, og vi underretter dit pensionsinstitut. Er du i tvivl, om dit pensionsinstitut er registreret hos os, og om en pensionsordning er godkendt, så ring til os på 72 22 18 18.

 • Hansard Europe Limited (Irland), ordningsnr. 100000083 (pensionsordning med løbende udbetaling). Er godkendt til både arbejdsgiver- og privattegnede ordninger.

 • Mandatum Life (Finland), ordningsnr. 100000180 (Ratepension) ordningsnr. 100000199 (pensionsordning med løbende udbetalinger). Er godkendt til privattegnet ordning.

 • The OneLife Company S.A (Luxembourg), ordningsnr. 100000229 (kapitalpension), ordningsnr. 100000253 (aldersopsparing), ordningsnr. 100000237 (ratepension) og ordningsnr. 100000245 (pensionsordning med løbende udbetalinger). Er godkendt til både arbejdsgiver- og privattegnede ordninger.

 • Pensions OFP (Belgien), ordningsnr. 100000296 (kapitalpension), ordningsnr. 100000342 (aldersopsparing), ordningsnr. 100000334 (aldersforsikring), ordningsnr. 100000318 (ratepension), og ordningsnr. 100000326 (pensionsordning med løbende udbetalinger)Er godkendt til både arbejdsgiver- og privattegnede ordninger.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.