Hvis du opretter en pensionsordning i et andet EU- eller EØS-land, kan du søge Skattestyrelsen om at få godkendt ordningen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter