Som hovedregel skal du betale skat af legater, men uddelinger fra foreninger og fonde godkendt af Skattestyrelsen til at uddele midler til fx sociale formål er skattefri op til 10.000 kr. Studielegater er også under visse betingelser skattefrie.

Skriv et skattepligtigt legat på forskudsopgørelsen, felt 229

Skriv et skattepligtigt legat på årsopgørelsen, rubrik 20

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter