Arbejdsmarkedsbidrag (am-bidrag) er en skat på 8 %, som du betaler af alt løn.

Din arbejdsgiver trækker am-bidraget af din løn efter, at ATP og eget pensionsbidrag er fratrukket, men før den øvrige skat trækkes.

 • A-indkomst (almindelig løn, løntilskud)
 • Honorarer (fx hvis du har holdt foredrag)
 • Bestyrelseshonorarer
 • Feriepenge
 • Ferietillæg (som lønmodtagere med ret til løn under ferie får)
 • Periodiske udgiftsgodtgørelser (som ikke er skattefri rejse-/befordringsgodtgørelse)
 • Fri bil
 • Fri kost og logi
 • Fri telefon og andre personalegoder
 • Overskud af selvstændig virksomhed
 • Gratialer
 • Udenlandske indkomster

 • SU
 • Pension
 • Efterløn
 • Kontanthjælp
 • Revalideringsydelse
 • Ledighedsydelse
 • Fleksydelse
 • Dagpenge

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.