Når du flytter til Danmark, anbefaler vi, at du ringer til os på 72 22 28 92, efter du er flyttet og har tilmeldt dig på Folkeregisteret. Så laver vi et skattekort til dig. Du skal vide, hvor meget du skal tjene, og hvilke andre indkomster og fradrag du regner med at få.

Når du kommer til Danmark som au pair, skal du ringe til os på 72 22 28 92. Du skal betale skat af dine lommepenge og frit logi. Dette gør du ved, at vi på din forskudsopgørelse indberetter beløbene, og så sender vi indbetalingskort. Indkomsten bliver automatisk overført til din årsopgørelse, når året er slut.

Hvis du kommer til Danmark for at studere, har det betydning for din skattepligt. Ring eller skriv til os, så vi får dig korrekt registreret, og fortæl os:

  •  Har du et job ved siden af studiet, eller regner du med at få det?
  •  Har du din egen virksomhed ved siden af studiet?
  •  Ved du, om du er skattepligtig i dit hjemland?

Studerende fra bestemte lande kan få et ekstra studerende-fradrag. Se hvilke lande der er omfattet af aftalen.

Hvis du er omfattet af disse regler, skal du sende blanket 04.062 til os, med dokumentation for, at du er tilmeldt uddannelsesstedet her i Danmark.

Hvis du får godkendt fradraget på din forskudsopgørelse, skal du huske selv at skrive det på dit oplysningsskema.

Kommer du til Danmark som forsker eller nøglemedarbejder, kan du blive godkendt til at bruge en ordning, som giver en lavere beskatning af din lønindkomst. Du skal dog opfylde visse betingelser - se betingelserne her:

Skatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere

Når du flytter til Danmark fra udlandet, har du pligt til at oplyse om den formue du har i udlandet. Det kan for eksempel være:

  • Livs- og pensionsforsikring, mv. - se blanket 49.020
  • Ejendom i udlandet - se blanket 04.053

Der er vejledning på hver blanket.

Bemærk, at erklæringspligten for konti og depoter i udlandet er ophævet pr. 31/12-2018. Du skal fortsat oplyse om udenlandsk indkomst i dit oplysningsskema. Se mere information om oplysninger fra udlandet.

Når du flytter tilbage til Danmark, skal du ringe til os på 72 22 28 92. Vi skal tage stilling til, om du er korrekt registreret. Hvis du har brug for et skattekort, vil vi samtidig lave det til dig.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.