Den grønne check er ikke en egentlig check, men et beløb, der automatisk bliver regnet med på din forskudsopgørelse. Beløbet afhænger af din indkomst og af hvor mange børn, du har.

  • Årligt beløb for pensionister: 930 i 2018 (940 kr. i 2017).
  • Årligt beløb for andre over 18 år: 765 kr. i 2018 (940 kr. i 2017).
  • Årligt beløb for pensionister for hvert barn, dog højst for to børn: 215 kr. i 2018 (215 kr. i 2017).
  • Årligt beløb for andre over 18 år for hvert barn, dog højst for to børn: 175 kr. i 2018 (215 kr. i 2017).
  • 280 kr.: Beløb du får ekstra om året, hvis du tjener mindre end 232.000 kr. i 2018 (226.900 kr. i 2017).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter