Som hovedregel er du begrænset skattepligtig, hvis du køber en bolig, som du bor i, mens du er i Danmark for at holde ferie eller lignende. Du må højst være her tre måneder ad gangen og ikke mere end 180 dage inden for et år. Er du her længere end det, bliver du fuldt skattepligtig.

  • Du skal betale ejendomsværdiskat og grundskyld (ejendomsskat) af den danske bolig.
  • Udlejer du boligen en del af året, skal du betale skat af overskuddet efter de almindelige regler.
  • Har du ikke et skattepersonnummer, når du skal købe bolig i Danmark, skal du anmode om et på blanket 04.063 EJD

Ejendomsværdiskatten indgår i din danske forskudsopgørelse. Vi opkræver den på indbetalingskort.

Du betaler grundskyld til den kommune, din bolig ligger i. Skatten beregnes af ejendommens grundværdi. Den enkelte kommune fastsætter selv satsen og opkræver skatten.

Hvis du har spørgsmål om din grundskyld, skal du kontakte Borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger. 

Ejendomsvurdering

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.