Du får automatisk en årsomvurdering med mindre skaden skyldes brand, storm m.m.

Vi omvurderer i disse tilfælde:

  • Når ejendommen er nybygget
  • Hvis din ejendom betragtes som ny f.eks. fordi den er blevet opdelt i ejerlejligheder eller lignende
  • Efter nedrivning eller om- og tilbygning, der kræver byggetilladelse
  • Grundarealet er ændret (frasalg, tilkøb og ekspropriation)
  • Hvis din ejendom må antages at være steget eller faldet som følge af ændrede planforhold
  • Når din ejendom har ændret anvendelse
  • Såfremt din ejerlejlighed har fået ændret fordelingstallet
  • Ved væsentlig skade på ejendommen ved brand, storm eller lignende

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.