Du får automatisk en omvurdering medmindre skaden skyldes brand, storm m.m.

Vi omvurderer i disse tilfælde:

 • Når ejendommen er nybygget
 • Hvis din ejendom betragtes som ny f.eks. fordi den er blevet opdelt i ejerlejligheder eller lignende
 • Efter nedrivning eller om- og tilbygning, der kræver byggetilladelse
 • Grundarealet er ændret (frasalg, tilkøb og ekspropriation)
 • Hvis din ejendom må antages at være steget eller faldet som følge af ændrede planforhold
 • Når din ejendom har ændret anvendelse
 • Såfremt din ejerlejlighed har fået ændret fordelingstallet
 • Ved væsentlig skade på ejendommen ved brand, storm eller lignende

Du skal sende os en besked ved væsentlige skader på ejendommen, så du kan få en omvurdering.

Det gør du på følgende måde:

 1. Log på og vælg Kontakt og derefter Skriv til os
 2. Vælg Ejendom og bolig og derefter den type, der passer til din bolig eller ejendom (fx Ejerbolig og sommerhus eller Erhvervsejendom)
 3. Vælg derefter Andet og skriv din besked.

Vi vurderer ud fra ejendommens tilstand den 1. oktober i omvurderingsåret og ud fra de priser, som var gældende ved 2011-vurderingen. Når vi har fundet ud af, hvad din ejendom er værd i prisniveauet for 2011, sætter vi din omvurdering ned.

Se nedsættelse af ejendomsvurderingerne fra oktober 2015

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ejendomsværdiskatten kan ændre sig i forbindelse med omvurderingen, idet ejendommen har ændret sig.

En omvurdering kan have betydning for din ejendomsværdiskat, men den har kun betydning for din grundskyld (ejendomsskat), hvis grundværdien ændres.

Se din ejendomsværdiskat på din årsopgørelse

Grænser for stigning i ejendomsværdiskatten

 • Ejendomsværdiskatten kan altid stige med 20 procent fra år til år.
 • Stiger den med mindre end 20 procent, må ejendomsværdiskatten højst stige med 2.400 kr.

Eksempel:

Et ægtepar betalte i 2018 20.000 kr. i ejendomsværdiskat. I 2019 blev huset udvidet. Da stigningen er på mere end 20 procent gælder reglen om 2.400 kr. ikke.

Ejendomsværdiskat 2018

20.000 kr.

Ejendomsværdiskat 2019

25.000 kr.

Stigning i ejendomsværdiskat

5.000 kr.

Højeste stigning efter 20-procentsreglen
 (20 pct. af 20.000 kr.)

4.000 kr.

Nedsættelse: 5.000 kr. - 4.000 kr. =

1.000 kr.

Ejendomsværdiskat for 2014:
25.000 kr. - 1.000 kr. =

24.000 kr.

Pensionister m.m.

Ejendomsværdiskatten kan højst stige med 500 kr., dog altid med 20 procent minus 900 kr. fra år til år for:

 • Pensionister

 • Førtidspensionister, der er fyldt 60

 • Efterlønsmodtagere

 • Fleksydelsesmodtagere 

 • Ægtefæller til ovenstående, som bor sammen ved årets udgang.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.