Du får automatisk en årsomvurdering med mindre skaden skyldes brand, storm m.m.

Vi omvurderer i disse tilfælde:

  • Når ejendommen er nybygget
  • Hvis din ejendom betragtes som ny f.eks. fordi den er blevet opdelt i ejerlejligheder eller lignende
  • Efter nedrivning eller om- og tilbygning, der kræver byggetilladelse
  • Grundarealet er ændret (frasalg, tilkøb og ekspropriation)
  • Hvis din ejendom må antages at være steget eller faldet som følge af ændrede planforhold
  • Når din ejendom har ændret anvendelse
  • Såfremt din ejerlejlighed har fået ændret fordelingstallet
  • Ved væsentlig skade på ejendommen ved brand, storm eller lignende

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter