Har du en ejendom, som både bliver brugt som erhverv og bolig, skal du ikke betale ejendomsværdiskat af den del, der bliver brugt til erhverv. Du skal dog betale ejendomsværdiskat af:

  • Den del af ejendommen, du bruger til bolig.
  • Stuehuse til landbrug og gartneri.
  • Sommerhus, hvis du har huset til rådighed, uanset om du lejer det ud.

Ret dit oplysningsskema (tidligere selvangivelse)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter