Ejer du en ejendom i udlandet, skal du betale dansk ejendomsværdiskat efter danske regler, men du får et nedslag for den skat, du har betalt i udlandet. Det får du ved at skrive det på din forskudsopgørelse under Købt udenlandsk ejendom.

Du skal desuden oplyse om din ejendom på dit oplysningsskema.

Udfyld Købt udenlandsk ejendom på din forskudsopgørelse

Tjek og ret evt. oplysningerne om ejerbolig på din årsopgørelse

Ejendomsværdi Ejendomsværdiskat
op til 3.040.000 kr. 1 pct. af beløbet
over 3.040.000 kr. 1 pct. af 3.040.000 kr. og 3 pct.
af beløbet over 3.040.000 kr.

  Sverige Frankrig Spanien
Skatter, du kan trække fra i dansk ejendomsværdiskat Fastighets-avgift (af den del ejeren selv bruger til bolig) Taxe foncière sur les propriétés bâties (af den del, ejeren selv bruger til bolig)

Taxe d´habitation (af den del, ejeren selv bruger til bolig)
El Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI)

(af den del, ejeren selv bruger til bolig)
Skatter, du ikke kan trække fra i dansk ejendomsværdiskat  

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

La contribution á l´audiovisuel public

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

-

Særregel for Frankrig

Hvis du den 28. november 2007 eller tidligere var fuldt skattepligtig til Danmark og ejede fast ejendom i Frankrig, skal du ikke betale ejendomsværdiskat i Danmark af denne ejendom. Har du købt ejendom i Frankrig efter denne dato, gælder de generelle regler om nedslag.

Du kan læse om reglerne for andre lande i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne.

Generelt om dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler (Den juridiske vejledning)

Ejendomme med godkendt ejendomsvurdering

Skattestyrelsen beregner ejendomsværdiskatten efter danske regler, hvis der findes en offentlig ejendomsvurdering for ejendommen, som kan sidestilles med en dansk vurdering, og som er godkendt af Skattestyrelsen, nemlig ud fra den laveste af følgende tre værdier:

 • Ejendomsværdi pr. 1. oktober i indkomståret. 
 • Ejendomsværdi pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 procent.
 • Ejendomsværdi pr. 1. januar 2002.

På nuværende tidspunkt har Skattestyrelsen kun godkendt den offentlige svenske vurdering i 2001 og 2002 af ejendomme, der er erhvervet før 1. januar 2002. De svenske vurderingstal skal dog forhøjes med 33 procent. Det skyldes, at de svenske vurderinger tilsigter at ligge 25 procent under handelsværdien.

Skattestyrelsen sætter den svenske vurdering ned med den såkaldte afstandsprocent, som er forskellen mellem handelsværdien og den danske offentlige vurdering. På den måde kommer ejendomsværdien til at svare til danske vurderinger. Afstandsprocenten var:

 • 15 procent i 2001
 • 18 procent i 2002
 • 20 procent i 2019.

Ejendomme uden en godkendt ejendomsvurdering

Når der ikke er en godkendt udenlandsk vurdering, skal du bruge ejendommens købspris. Du skal omregne (indeksere) købsprisen til, hvad der svarer til købsprisen i et af disse år:

 • 2001 plus 5 procent
 • 2002
 • 1. oktober i det aktuelle indkomstår.

Du skal vælge det årstal, der giver den laveste værdi.

Til indekseringen skal du i prioriteret rækkefølge bruge:

 1. Det svenske indeks for fritidshuse (hvis dit hus ligger i Sverige)
 2. OECD's indeks for udvikling i huspriser
 3. Det danske sommerhusindeks.

Derudover skal du nedsætte ejendomsværdien med den såkaldte afstandsprocent.

Se de tre indekser og afstandsprocenter

Regneeksempel

Nybyggeri, der ikke er færdigt (efter danske forhold) den 1. oktober, er fritaget for ejendomsværdiskat resten af året og det følgende år.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.