Når du sælger en ejerbolig, bør du ændre din forskudsopgørelse og årsopgørelse. Du skal kun betale ejendomsværdiskat for den periode, du bor i boligen. Det gælder også, hvis du flytter før overtagelsesdagen.

  • Skriv flyttedatoen på din forskudsopgørelse, felt 767, og årsopgørelse, rubrik 189.
  • Ret desuden dine renteudgifter på forskudsopgørelsen, hvis dine lån ændrer sig.
  • Det er kommunen, som opkræver grundskyld (ejendomsskat), så det skal du ikke rette hos os.

Ret din forskudsopgørelse

Ret din årsopgørelse, rubrik 189

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter