Hvis du er folkepensionist, kan du arbejde i private hjem for op til 11.200 kr. i 2019 (11.000 kr. i 2018) uden at skulle betale skat.

  • Det er kun skattefrit, hvis det er småopgaver for privatpersoner. Der vil sige både familie, venner og andre private, men ikke virksomheder.
  • Det er ikke afgørende, om du får folkepension. Du skal bare have ret til at modtage den (opfylde alderskravet).
  • Du kan arbejde for flere forskellige. Så længe du ikke tjener over 11.200 kr. i 2019 (11.000 kr. i 2018) i alt, er det skattefrit.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter