Hjælper du familie eller venner med småopgaver (fx indkøb, rengøring, havearbejde eller småreparationer) uden at få betaling for det, er det skattefrit.

  • Får du penge for at hjælpe, eller bytter du tjeneste med en anden, skal du betale skat.
  • Ligger tjenesten ud over, hvad det er almindeligt at hjælpe med, fx fordi det har en væsentlig økonomisk værdi, skal du betale skat.
  • Lommepenge til dine hjemmeboende børn er skattefrie.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter