Hjælper du familie eller venner med småopgaver (fx indkøb, rengøring, havearbejde eller småreparationer) uden at få betaling for det, er det skattefrit.

  • Får du penge for at hjælpe, eller bytter du tjeneste med en anden, skal du betale skat.
  • Ligger tjenesten ud over, hvad det er almindeligt at hjælpe med, fx fordi det har en væsentlig økonomisk værdi, skal du betale skat.
  • Lommepenge til dine hjemmeboende børn er skattefrie.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter