Beregn, hvad du som privatperson skal betale i told for varer, du køber på nettet og får tilsendt fra et land uden for EU. Køber du varen inden for EU, skal du ikke betale told.


Beregneren er vejledende og altså ikke bindende. Den indeholder kun de mest almindelige importvarer og tager ikke hensyn til specifikke toldaftaler. Er du speditør, skal du bruge toldtariffen.

Hvis du er i tvivl om den samlede told på dine varer, kan du få mere hjælp på 72 22 12 02.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter