Køber du varer som fx spiritus, nødder og kaffe på internettet fra andre EU-lande og vælger selv at arrangere transporten, skal du betale en særlig afgift. Køber du varer uden for EU, afregner transportøren/speditøren afgifterne på dine eller sælgers vegne.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter