Read this in english: Customs control

Toldstyrelsen kontrollerer postforsendelser, som kommer til eller sendes fra Danmark. Postforsendelser er både breve, pakker og kurérforsendelser. Alt post til og fra udlandet kan blive udtaget til kontrol, uanset om det drejer sig om lande inden for EU eller uden for EU.

Formålet med kontrollen er at undersøge, om forsendelser indeholder varer, som du ikke må føre ind eller ud af Danmark, fx narko, doping og visse skydevåben. Vi undersøger også, om der er tale om varer, du har pligt til at angive.  

Vi åbner forsendelser som led i stikprøvekontrol ud fra risikovurdering, hundemarkering eller tekniske undersøgelser.

Alle breve og pakker, der har været åbnet af Toldstyrelsen, bliver lukket med blå tape med teksten "Kontrolleret i tolden".

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter