Toldstyrelsen kontrollerer postforsendelser, som kommer til eller sendes fra Danmark. Postforsendelser er både breve, pakker og kurérforsendelser. Alt post til og fra udlandet kan blive udtaget til kontrol, uanset om det drejer sig om lande inden for EU eller uden for EU.

Formålet med kontrollen er at undersøge, om forsendelser indeholder varer, som du ikke må indføre til eller udføre fra Danmark, fx narko, doping og visse skydevåben. Vi undersøger også, om der er tale om varer, du har pligt til at angive.  

Vi åbner forsendelser som led i stikprøvekontrol, ud fra risikovurdering, hundemarkering eller tekniske undersøgelser.

Alle breve og pakker, der har været åbnet af Toldstyrelsen, bliver lukket med gul tape med teksten "Åbnet for toldkontrol".

Du kan læse mere om reglerne for kontrol af breve og pakker i toldloven.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter