Nogle varer må du ikke have med over grænsen, mens du kan få tilladelse til at medbringe andre.

I skemaet kan du se, hvilken myndighed eller virksomhed du skal kontakte for at få mere at vide om reglerne.

Oversigt over myndigheder
Varer Læs mere og kontakt
Bekæmpelsesmidler
Dopingmidler
Emballage (Pantbelagt emballage til visse drikkevarer) Dansk Retursystem
Fyrværkeri Sikkerhedsstyrelsen
Kæledyr Fødevarestyrelsen
Kød, mælk, ost og andre animalske fødevarer Fødevarestyrelsen
Lægemidler til mennesker og dyr Sundhedsstyrelsen
Narkotika og varer, der kan bruges til at producere narkotika Sundhedsstyrelsen
Varemærkeforfalskede og piratkopierede varer Stop piratkopiering
Våben og sprængstoffer Politiet
Planter Landbrugsstyrelsen

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.