Hvis du er ansat hovedaktionær/-anpartshaver eller direktør eller er ansat på andre vilkår, hvor du har bestemmende indflydelse på din egen aflønningsform, og du i løbet af året har haft rådighed over en sommerbolig, bil, lystbåd eller en helårsbolig, gælder en formodning om, at du har haft rådighed over godet/aktivet hele året. Formodningsreglen gælder også, når godet/aktivet er stillet til rådighed for dine nærtstående.

Hvis du er hovedaktionær/-anpartshaver, og værdien af godet ikke kan anses som et løntillæg, bliver du beskattet som modtager af udlodning fra selskabet i stedet for løn.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter