Nogle sundhedsydelser, som din arbejdsgiver betaler for dig, skal du betale skat af. Andre er skattefrie.

Skattefriheden for arbejdsrelaterede skader og sygdomme kan omfatte både forebyggelse og egentlig behandling.

  • En sundhedsydelse er skattefri, hvis den enten er konkret arbejdsbetinget eller en del af den almindelige personalepleje hos din arbejdsgiver. Det kan både omfatte skader og sygdomme samt forebyggelse og egentlig behandling.
  • Hvis du skal betale skat af en sundhedsydelse, er det din arbejdsgiver, der skal indberette beløbet til Skattestyrelsen.
  • Arbejdsgiverbetalingen kan ske på flere måder, for eksempel ved at arbejdsgiveren refunderer din udgift, betaler direkte eller via lønomlægning.

Tjek din årsopgørelse, forskudsopgørelse eller personlige skatteoplysninger

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter