Hvis din arbejdsgiver betaler for din avis og leverer den til din privatadresse, skal du betale skat af det. Det gælder også, hvis du får avisen til brug for arbejde. I visse tilfælde falder det dog ind under bagatelgrænsen.

Hvis avisen leveres på din arbejdsplads, til anvendelse på arbejdspladsen, er det skattefrit for dig.

  • Hvis din arbejdsgiver ikke har oplyst værdien af fri avis på din årsopgørelse, skal du selv gøre det. Du skal skrive værdien af fri avis i rubrik 20.

Skriv værdien af fri avis på din årsopgørelse, rubrik 20

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter