At have en fritidsbolig eller lystbåd stillet til rådighed af din arbejdsgiver anses som et personalegode, og du skal betale skat af værdien.

En fritidsbolig kan være et sommerhus, en ferielejlighed, en fjeldhytte og lignende.

  • Du skal betale skat af at have en fritidsbolig stillet til rådighed af din arbejdsgiver.
  • Din arbejdsgiver skal indberette til Skattestyrelsen, at du har haft boligen til rådighed. Men du bør tjekke, om det er rigtigt med på årsopgørelsen.
  • Den skat, du skal betale, afhænger af, hvornår du har ferieboligen til rådighed og af ejendomsvurderingen.
  • Hvis du har fået stillet en lystbåd til rådighed, skal du beskattes med 2 % af værdien for den periode, du benytter båden.

Tjek din årsopgørelse

Ret din årsopgørelse

Den skat, du betaler af sommerboligen, afhænger af, hvornår du har ferieboligen til rådighed og af ejendomsvurderingen.

  • I ugerne 22-34 beskattes du af et beløb svarende til 0,5 % pr. uge af værdien for fritidsboligen.
  • For de øvrige uger beskattes du af et beløb svarende til 0,25 % pr. uge af værdien, også selvom der er tale om en skihytte i udlandet.

Sådan sættes værdien

Skattestyrelsen opgør værdien som en procentdel (0,5 eller 0,25 %) af den offentlige vurdering pr. 1. oktober året før brugsåret.

Hvis der ikke er en offentlig vurdering på ejendommen, fx hvis ejendommen ligger i udlandet, sættes ejendomsværdien efter et skøn over boligens værdi ved årets begyndelse.

Egenbetaling

Hvis du betaler en leje for sommerboligen, betaler du skat af forskellen mellem det beregnede beløb til beskatning og den faktiske betalte leje.

Eksempel:

Det beregnede beløb til beskatning:      4.000 kr.
Lejeudgift:      3.000 kr.
Du skal betale skat af:      1.000 kr.

Oplysningspligt

Din arbejdsgiver skal indberette til Skattestyrelsen, at du har haft boligen til rådighed, og du behøver derfor ikke selv oplyse det. Men du bør tjekke, om det er rigtigt med på årsopgørelsen.

Hvis din arbejdsgiver har stillet en lystbåd til rådighed for dig, bliver du beskattet af 2 % af bådens anskaffelsessum inklusive moms og levering for hver uge, du har haft båden til rådighed. Hvis arbejdsgiveren har lejet eller leaset båden, betaler du skat med udgangspunkt i den pris, som arbejdsgiveren skulle have betalt, hvis båden var blevet købt.

Det skattepligtige beløb skal oplyses i rubrik 12 på årsopgørelsen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.