Du skal betale skat af gevinsten af dine obligationer, når du sælger dem, hvis du har købt dem fra og med den 27. januar 2010. Du skal altid betale skat af renteindtægterne.

Skriv tab og gevinst på din årsopgørelse

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter