Mangler du at betale restskat, og har du ikke overskredet betalingsfristen, så kan du finde hjælp og vejledning til at betale til Skattestyrelsen på siden Sådan betaler du til os

Har du overskredet betalingsfristen på en opkrævning fra os, sender vi gælden til inddrivelse hos Gældstyrelsen. Gældsstyrelsen har ansvaret for at inddrive al gæld til det offentlige. Du kan kontakte Gældstyrelsen på 70 15 73 04.

Vi gør opmærksom på, at du fortsat kan klage over visse sager fra perioden 19. maj 2015 og frem til 20. marts 2017, der omhandler modregning af og lønindeholdelse for gæld til politiet. Klagefristen er 28. juli 2020. Læs mere på gaeldst.dk

Har du fået fx en afgørelse eller en rykker fra Gældsstyrelsen med en opgørelse over din gæld, er datooplysningerne ikke i alle tilfælde udtryk for den dato, som teksten i oversigten viser. Du kan finde en oversigt over de gældstyper, hvor registrerede datooplysninger kan afvige fra oplysningerne i opgørelsen på gaeldst.dk/forstå-din-gæld.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.