Du skal afmelde din virksomhed på indberet.virk.dk, når du lukker, sælger eller overdrager den til en anden. Du skal skrive selve datoen for virksomhedens ophør, også selvom du først afmelder den senere.

Afmeld din virksomhed på indberet.virk.dk

Forskudsopgørelse

  1. Log på og ret virksomhedens resultat på din forskudsopgørelse.
  2. Registrer din virksomhed som lukket: Frem til midten af september kan du sætte flueben i feltet Er du ophørt med virksomhed i år eller tidligere end i år? Herefter kan du først sætte flueben i november, hvor du får din forskudsopgørelse for det nye år.

Skatteregnskab og oplysningsskema

Du skal lave skatteregnskab for året, hvor du lukker din virksomhed, uanset hvornår på året, det sker. Du skal opgøre fortjeneste eller tab på de ting, du selv har taget ud af virksomheden eller har solgt til andre, for eksempel computere, varelager, møbler, biler og maskiner (avanceopgørelse). Sælger du ejendomme, skal du også opgøre fortjenesten eller tabet på det tidspunkt, hvor du sælger ejendommene.

Fortjenesten eller tabet skal du oplyse i oplysningsskemaet (det der tidligere var kendt som selvangivelsen). Fristen er senest 1. juli året efter din virksomhed lukker (dog 1. september i 2020 pga. corona). Glemmer du fristen, koster det 200 kr. i bøde pr. dag (dog højst 5.000 kr.).

Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet og oplys dit resultat og dine regnskabsoplysninger.

Du skal indberette og betale moms til og med den dato, du har oplyst som ophørsdato, da du afmeldte din virksomhed på virk.dk. Det gælder også, selv om du ikke har solgt varer eller ydelser i perioden (du skal så bare skrive 0). Glemmer du at indberette, skal du betale et gebyr på 800 kr.

Log på TastSelv Erhverv og indberet din moms

Salg af virksomhedens varer enkeltvist

Sælger du virksomhedens computere, varelager, møbler, bygninger, biler, maskiner eller andre aktiver til andre, skal du opkræve moms, hvis du sælger dem enkeltvis.

Sælger du tingene videre til en anden virksomhed, der er registreret for det samme som din, er det dem, der skal betale momsen tilbage.

Salg af virksomheden samlet set

Sælger du din virksomhed samlet, er det uden moms, og du skal opgøre den moms, der samlet overgår til køber. Beløbet skal du oplyse, når du afmelder din virksomhed på indberet.virk.dk.

Du beholder selv ting fra virksomheden

Beholder du ting fra virksomheden, skal du tilbagebetale for meget fratrukket moms. Denne moms afskrives over fem år med 20 % om året.

Selv om du afmelder din virksomhed fra registrering, skal du stadig gemme regnskaberne og andre relevante papirer i 5-10 år efter virksomhedens ophør.

Eksempler på, hvad du skal gemme:

  • Følgesedler og arbejdssedler
  • Kontokort
  • Z-bon
  • Journaler
  • Bestillingsbøger
  • Fabrikationsbøger
  • Lageroptællingslister

Fast ejendom

Har du anskaffet fast ejendom eller bygget om på bygninger, du brugte i forbindelse med din momsregistrerede virksomhed, skal du gemme regnskabsmaterialet i 10 år, efter at du købte den faste ejendom eller byggede om.

Når du lukker din virksomhed, skal du være opmærksom på, at virksomhedens NemID lukkes og dermed også adgangen til virksomhedens digitale postkasse.

Opret adgang til den digitale postkasse

Du skal derfor huske at oprette adgang til din virksomheds digitale postkasse via dit cpr-nr. og private NemID, inden du lukker virksomheden.

Læs, hvad du skal gøre, før du lukker din virksomhed (hjaelp.virk.dk).

Brug dit private NemID eller TastSelv-kode til at indberette

Hvis du skal indberette fx moms eller andet, efter du har lukket din virksomhed, kan du bruge dit private NemID, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed eller en personligt ejet mindre virksomhed (PMV).

Kan du ikke bruge dit private NemID, skal du bruge en TastSelv-kode.

Bestil en TastSelv-kode her.

Har du brug for hjælp, kan du ringe på 72 38 04 00.

Koden bliver sendt med posten, og der kan være op til 6 dages ekspeditionstid. Vær derfor i god tid, så du kan nå at modtage koden, inden du skal indberette.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.