Du kan få fradrag for de udgifter, du har til at sikre din virksomheds indkomst. Udgifterne trækker du fra i din virksomheds årsregnskab. Du skal kunne dokumentere de udgifter, du trækker fra.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.