Har du ansat din første medarbejder, eller skal du til det? Husk, at du som det første skal registrere dig som arbejdsgiver på virk.dk.

Hver måned, når du udbetaler løn til din medarbejder, skal du indeholde A-skat og am-bidrag af beløbet. Du skal sørge for, at Skattestyrelsen får besked om løn, A-skat og am-bidrag - og til sidst skal du indbetale A-skat og am-bidrag til os.

Du kan enten selv indberette lønnen i Skattestyrelsens eget "lønsystem" (eIndkomst), eller du kan vælge at betale en revisor eller et lønbureau for at holde styr på det hele for dig.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter