Når du udbetaler løn eller honorarer, skal du indberette det til Skattestyrelsen. Indberetningerne samles i registret eIndkomst. Her er oplysninger om alle danskeres indkomst (løn, SU, dagpenge og pension).

Over 150 myndigheder bruger eIndkomst, når de blandt andet udbetaler offentlige ydelser. Før du indberetter, skal du derfor være særligt opmærksom på lønperioden og dispositionsdatoen (udbetaling af løn). Læs mere under Før du indberetter.

På denne side kan du læse om:

 • Før du indberetter
 • Sådan indberetter du
 • Dine frister
 • Det skal du indberette
 • Hvis du en måned ikke udbetaler løn (nulangivelse)
 • Sådan retter du
 • Vejledninger og blanketter
 • Indberetterforum (for lønbureauer)

Hvis du er ny arbejdsgiver, kan du få mere hjælp på siden Ansat din første medarbejder?

Se Driftslog for eIndkomst og LetLøn

Se Driftslog for eIndkomst Udstilling

Indberet løn til dine ansatte

Du skal være særligt opmærksom på 2 ting, før du indberetter:

 • Lønperiode
 • Dispositionsdato (udbetalingsdato)

Lønperiode

Medarbejderen optjener sin løn i lønperioden. Lønperioden er dog ikke altid en kalendermåned. 

Eksempelvis har mange timelønnede en lønperiode fra den 20. til den 19. måneden efter.

Læs mere om lønperioder i vejledningen.

Dispositionsdato

Dispositionsdatoen er den dag, hvor medarbejderens løn udbetales. Dispositionsdatoen afgør, hvilken måned indberetningen hører til. Den afgør også beskatningsåret for medarbejderen.

Eksempel
Hvis medarbejderen får udbetalt løn 2 gange i den samme kalendermåned, kan det have betydning for hendes private økonomi. Hun kan miste visse offentlige ydelser, fx sin boligstøtte eller friplads i daginstitutionen. Hun kan også få en forkert årsopgørelse, så hun skal betale restskat.

Vær derfor ekstra opmærksom på at indberette til tiden – især omkring årsskiftet. Hvis du bruger lønbureau eller revisor, kan de have kortere frister end normalt.

Læs mere under Dispositionsdato i vejledningen.

Du kan indberette løn til Skattestyrelsen på forskellige måder. Enten ved at indberette selv eller ved at få fx et lønbureau eller en revisor til at indberette for dig.

Læs mere i dette skema om dine muligheder:

eIndkomst

Du kan selv indberette direkte til eIndkomst i TastSelv Erhverv via online indberetning (enkeltvis) eller via fil. Du finder vejledning til at bruge eIndkomst under Ansatte i TastSelv Erhverv:

Eget lønsystem

Du kan indberette løn via filer fra et lønsystem på din egen computer.

Lønbureau

Ofte står lønbureauet selv for at få den rette adgang, så de kan indberette for dig. Du kan dog også selv give dem adgang via eIndkomst i TastSelv Erhverv. Tjek med dit lønbureau for mere information.

Revisorordningen

I TastSelv Erhverv kan du autorisere fx en revisor til at indberette for dig. Autorisationen giver samme adgang, som du har. Revisor har samme adgang som virksomheden med indberetningspligten.

Du kan bruge programmet eIndkomst-indberetning til at danne de filer, der skal uploades til eIndkomst. Hent indberetningsprogram til eIndkomst

LetLøn er et tilvalg til eIndkomst. Når du er tilmeldt LetLøns beregningsordning, kan du få hjælp til at beregne dine ansattes A-skat, am-bidrag, ATP og feriepenge. Læs mere om LetLøn.

Virksomhedens status som stor eller lille/mellemstor afgør, hvornår du skal betale A-skat og am-bidrag.

Hvis din virksomhed har:

 • am-bidrag på over 250.000 kroner og/eller A-skat på over 1 million kroner pr. år, er den en stor virksomhed.
 • am-bidrag på under 250.000 kroner og/eller A-skat på under 1 million kroner pr. år, er den en lille/mellemstor virksomhed.

Tjek ultimo oktober, om virksomheden har nye frister

Hvis virksomheden ændrer status, får den både nye indberetningsfrister og betalingsfrister. Du skal huske at indsætte de nye frister i dit lønsystem. Indberetter din virksomhed via et lønbureau, skal du selv give lønbureauet besked om de nye frister.

Du kan se på dit registreringsbevis, om din virksomhed er registreret som stor eller lille/mellemstor. Du finder registreringsbeviset under ProfilProfiloplysninger > Registreringsbevis i TastSelv Erhverv.

Læs mere under Frister for A-skat og am-bidrag.

Når du udbetaler løn til din medarbejder, skal du hver måned sørge for disse 3 ting:

1. Indehold A-skat og am-bidrag af lønnen
Du skal indeholde A-skat, am-bidrag og ATP på det tidspunkt, hvor lønnen bliver udbetalt til medarbejderen. Det gælder også ved aconto-vederlag, lønforskud og lignende.

2. Indberet løn-oplysninger til Skattestyrelsen
Løn-oplysningerne er blandt andet A-indkomst, feriepenge, løntimer, A-skat, am-bidrag, ATP og løn.

3. Betal A-skat og am-bidrag til Skattestyrelsen
Når du har indberettet, beregner eIndkomst automatisk det samlede beløb, du skal betale i A-skat og am-bidrag for måneden. Du finder beløbet under Skattekontoen Stamoplysninger i TastSelv Erhverv.

Læs mere om:

Alle arbejdsgivere skal hver måned indberette for deres medarbejdere. Hvis du ikke udbetaler løn en måned, skal du derfor stadig indberette til eIndkomst. Det gør du ved at lave en såkaldt nulangivelse.

Hvis du udbetaler løn via et lønbureau, skal du enten få lønbureauet til at lave en nulangivelse eller selv lave en nulangivelse.

Hvis du har registreret dig som arbejdsgiver midt i en måned og ikke udbetaler løn i den måned, skal du også lave en nulangivelse.

Læs hvordan du laver en nulangivelse.

Du skal altid rette i den rigtige periode. Det vil sige, den periode, som rettelsen vedrører. 

Læs mere om rettelser i vejledningen.

Indberetterforum er et forum for lønbureauer med fokus på samarbejde, vidensdeling og indsigt i eIndkomst. Skattestyrelsen faciliterer møderne, der afholdes 3 gange om året.

Hvis du er interesseret i at deltage, kan du skrive til SKTST-IndberetterforumeIndkomst@sktst.dk.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.