Her kan du få hjælp til din lønadministration, når du skal indberette løn eller honorarer til os - uanset om du indberetter selv eller laver løn for en kunde.

Du kan indberette via eget lønsystem eller direkte i eIndkomst. eIndkomst er et register, der indeholder oplysninger om alle danskeres indkomst (løn, SU, dagpenge og pension). Over 150 myndigheder bruger eIndkomst og oplysningerne fra din indberetning, når de beregner og udbetaler offentlige ydelser. Dit arbejde kan derfor have stor betydning for din medarbejders økonomi.

Corona: Tilbagebetaling af A-skattelån

Hvis du har fået et A-skattelån i forbindelse med Covid-19, skal du betale lånet tilbage til tiden. 
HUSK: Indberetter du for sent, så du får en foreløbig fastsættelse, skal du betale dit A-skattelån tilbage med det samme!

Se vores frister og betingelser for A-skattelån

Leder du efter noget andet?

Se Driftslog for eIndkomst og LetLøn

Log på og indberet løn til dine medarbejdere (eIndkomst)

Vi har lavet en guide til dig som skal indberette: Sådan får du adgang til eIndkomst

Er du revisor eller rådgiver?

Hvis du er revisor eller rådgiver, skal du først være tilmeldt revisorordningen. Derefter skal din kunde give dig adgang til eIndkomst.

Tilmeld dig revisorordningen

Du skal først selv have adgang til eIndkomst, før du kan give din revisor eller rådgiver adgang.

Du finder en guide til begge dele på siden Få og giv adgang til eIndkomst

Hvis du får et tomt skærmbillede i eIndkomst, kan det skyldes, at du endnu ikke har adgang til eIndkomst.

Du skal kontakte din NemID-administrator for at få adgang. Du finder din NemID-administrator på NemID’s hjemmeside, når du logger på selvbetjening i øverste højre hjørne. Log på selvbetjening og find NemID-administrator (medarbejdersignatur.dk).

Se også vores guide om at få og give adgang til eIndkomst

Er du revisor eller rådgiver?

Hvis du får et tomt skærmbillede eller ikke kan se menupunktet Indberette som revisor, skal du have adgang af din NemID-administrator. Følg vejledningen herover.

eIndkomst åbner i et nyt vindue (pop op-vindue) i TastSelv Erhverv. Din browser skal derfor tillade pop op-vinduer, før du kan åbne eIndkomst.

Du kan også åbne eIndkomst ved at højreklikke med musen på Indberet til eIndkomst eller LetLøn og vælge Åbn link i ny fane.

Sådan tillader du pop op-vinduer.

Du skal sørge for disse 4 ting, før du kan indberette:

Du kan få indberettet løn på forskellige måder:

 • Andre indberetter for dig, fx et lønbureau eller en revisor
 • Du indberetter i eget lønsystem
 • Du indberetter i eIndkomst via TastSelv Erhverv.

Du kan også vælge at indberette i LetLøn, der er et tilvalg til eIndkomst. Når du er tilmeldt LetLøns beregningsordning, kan du få hjælp til at beregne dine ansattes A-skat, am-bidrag, ATP og feriepenge. Læs mere om LetLøn.

Andre indberetter for dig

Hvis et lønbureau skal indberette for dig, giver vi dem adgang til at indberette på vegne af din virksomhed. Du skal derfor ikke give lønbureauet adgang.

Hvis en revisor eller rådgiver skal indberette for dig, skal du først selv have adgang til eIndkomst. Derefter skal du give dem adgang til at indberette for dig via den såkaldte revisorordning. Revisor eller rådgiver har samme adgang som dig, der har indberetningspligten.

Læs mere under punktet Giv din revisor adgang til eIndkomst.

Du indberetter i eget lønsystem

Der findes mange forskellige lønsystemer, som du kan bruge. Nogle er gratis, mens andre koster penge. Vi kan desværre ikke hjælpe dig med at vælge eller svare på spørgsmål om de forskellige lønsystemer.

Du indberetter i eIndkomst

Hvis du vil indberette i eIndkomst, kan du enten indberette hver enkelt medarbejder for sig (online indberetning) eller uploade en fil med alle medarbejdere.

Vi har lavet tringuides til dig herunder:

Indberet for hver enkelt medarbejder (online indberetning)

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn (hvis eIndkomst ikke åbner, kan du højreklikke med musen på Indberet til eIndkomst eller LetLøn og vælge Åbn link i ny fane)
 4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/letLøn

Du kan nu indberette i eIndkomst.

Hvis du ikke har punktet Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn, kan du tilføje det under eIndkomst / CPS > Ændre tilmeldingsoplysninger. Sæt flueben i feltet Indberetning til og forespørgsel på eIndkomst/LetLøn og vælg Godkend. Du kan nu indberette i eIndkomst.

Indberet via fil

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn (hvis eIndkomst ikke åbner, kan du højreklikke med musen på Indberet til eIndkomst eller LetLøn og vælge Åbn link i ny fane)
 4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/letLøn
 5. Vælg Indberet lønoplysninger - fil-upload
 6. Upload filen ved at vælge Gennemse og finde filen på din computer
 7. Vælg Indsend

Du kan se, om din fil er modtaget ved at vælge Forespørg på indberetningsstatus. M betyder modtaget, D betyder delvist modtaget og A er afvist. Ønsker du at få information om advis, fejlmeddelelser og data, kan du vælge indberetningen.

Vi har lavet en skabelon til at danne filen, du skal uploade til eIndkomst. Læs vejledningen og hent fil-skabelonen.

eIndkomst åbner i et nyt vindue (pop op-vindue). Du skal derfor tillade pop op-vinduer i din browser.

Du kan også åbne eIndkomst ved at højreklikke med musen på Indberet til eIndkomst eller LetLøn og vælge Åben link i ny fane.

Sådan tillader du pop op-vinduer

Du skal have adgang til eIndkomst, før du kan indberette eller få andre til at indberette for dig. Du får adgang ved at logge på TastSelv Erhverv og følge vores guide: Sådan får og giver du adgang til eIndkomst

Du skal hver måned sørge for disse 3 ting:

1. Indehold A-skat og am-bidrag af lønnen

Du skal indeholde A-skat, am-bidrag og ATP på det tidspunkt, hvor lønnen bliver udbetalt til medarbejderen. Det gælder også ved aconto-vederlag, lønforskud og lignende.

Læs mere om skat af ansattes løn

2. Indberet løn-oplysninger til os

Løn-oplysningerne er blandt andet A-indkomst, feriepenge, løntimer, A-skat, am-bidrag, ATP og løn.

Du skal være særligt opmærksom på at indberette korrekt lønperiode og udbetalingsdato for lønnen:

 • Lønperioden er ikke altid en kalendermåned.
  Eksempelvis har mange timelønnede en lønperiode fra den 20. til den 19. måneden efter. Læs mere om lønperioder i vejledningen.

 • Indberet altid til tiden
  Det skyldes, at indtægten fra hver kalendermåned bruges til at beregne offentlige ydelser, fx boligstøtte eller friplads i daginstitution. Din medarbejder kan derfor miste visse offentlige ydelser eller skulle betale restskat, hvis du får indberettet for sent. Vær ekstra opmærksom på at indberette til tiden omkring årsskiftet. Hvis du bruger lønbureau eller revisor, kan de have kortere frister end normalt.

Sådan indberetter du feriepenge efter 1. september 2020 (ny ferielov)

Sådan indberetter du feriepenge for overgangsåret (1/9 2019-31/8 2020)

3. Betal A-skat og am-bidrag til os

Når du har indberettet, skal du betale A-skat og am-bidrag til os. Du kan betale på forskellige måder, alt efter hvordan du indberetter.

Sådan betaler du A-skat og am-bidrag

Alle arbejdsgivere skal hver måned indberette for deres medarbejdere. Hvis du ikke udbetaler løn en måned, skal du derfor stadig indberette til os. Det gør du ved at lave en såkaldt nulangivelse.

Hvis du udbetaler løn via et lønbureau, skal du enten få lønbureauet til at lave en nulangivelse eller selv lave en nulangivelse.

Hvis du har registreret dig som arbejdsgiver midt i en måned og ikke udbetaler løn i den måned, skal du også lave en nulangivelse.

Sådan laver du en nulangivelse

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn (hvis eIndkomst ikke åbner, så højreklik med musen på Indberet til eIndkomst eller LetLøn og vælg Åben link i ny fane)
 4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn (er menupunktet der ikke, tilmelder du det under Ændre tilmeldingsoplysninger)
 5. Vælg Indberet nulangivelse
 6. Skriv korrekt årstal og vælg korrekt måned
 7. Vælg Fortsæt
 8. Vælg Bekræft indberetningen på sidste side

Du har nu indberettet, at du ikke har udbetalt løn i den valgte måned (lavet en nulangivelse).

Læs mere om nulangivelser i indberetningsvejledningen

Du skal hver måned både indberette og betale A-skat og am-bidrag. Dine frister for at indberette og betale afhænger af, hvordan virksomheden eller organisationen er registreret:

 • Stor virksomhed: am-bidrag over 250.000 kroner og/eller A-skat over 1 million kroner pr. år
 • Lille og mellemstor virksomhed (SMV): am-bidrag under 250.000 kroner og/eller A-skat under 1 million kroner pr. år.

Du kan se på dit registreringsbevis, om din virksomhed er registreret som stor eller lille/mellemstor (SMV). Du finder registreringsbeviset under Profil > Registreringsbevis i TastSelv Erhverv.

Udskydelse af betalingsfrist som følge af coronavirus (store virksomheder)

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus. Derfor er visse frister for betaling af A-skat og am-bidrag udskudt for store virksomheder.

  Indberetningsfristerne ændres ikke. Læs mere på skat.dk/corona

  De kommende betalingsfrister for store virksomheder ser derfor sådan ud:
  Afregningsperiode Indberetningsfrist Betalingsfrist
  Maj 2021 31. maj 2021 15. oktober 2021 (udskudt fra 31. maj 2021)
  Juni 2021 30. juni 2021 17. januar 2022 (udskudt fra 30. juni 2021)
  Juli 2021 30. juli 2021 30. juli 2021
  August 2021 31. august 2021 31. august 2021
  September 2021 30. september 2021 30. september 2021
  Oktober 2021 29. oktober 2021 29. oktober 2021
  November 2021 30. november 2021 30. november 2021
  December 2021 30. december 2021 30. december 2021
  Januar 2022 31. januar 2022 31. januar 2022
  Februar 2022 28. februar 2022 28. februar 2022
  Marts 2022 31. marts 2022 31. marts 2022
  April 2022 29. april 2022 29. april 2022
  Maj 2022 31. maj 2022 31. maj 2022
  Juni 2022 30. juni 2022 30. juni 2022
  Juli 2022 29. juli 2022 29. juli 2022
  August 2022 31. august 2022 31. august 2022
  September 2022 30. september 2022 30. september 2022
  Oktober 2022 31. oktober 2022 31. oktober 2022
  November 2022 30. november 2022 30. november 2022
  December 2022 30. december 2022 30. december 2022

  Offentlige myndigheder

  Offentlige myndigheder som styrelser, kommuner og regioner er generelt ikke omfattet af de udskudte frister og skal derfor indberette og betale som hidtil.

  Udskydelse af betalingsfrist som følge af coronavirus (små og mellemstore virksomheder)

  Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus. Derfor er visse frister for betaling af A-skat og am-bidrag udskudt for små og mellemstore virksomheder. Indberetningsfristerne ændres ikke.

  Læs mere på skat.dk/corona

  De kommende betalingsfrister for små og mellemstore virksomheder ser derfor sådan ud:
  Afregningsperiode Indberetningsfrist Betalingsfrist
  April 2021 10. maj 2021 27. september 2021 (udskudt fra 10. maj 2021)
  Maj 2021 10. juni 2021 31. januar 2022 (udskudt fra 10. juni 2021)
  Juni 2021 12. juli 2021 12. juli 2021
  Juli 2021 10. august 2021 10. august 2021
  August 2021 10. september 2021 10. september 2021
  September 2021 11. oktober 2021 11. oktober 2021
  Oktober 2021 10. november 2021 10. november 2021
  November 2021 10. december 2021 10. december 2021
  December 2021 17. januar 2022 17. januar 2022
  Januar 2022 10. februar 2022 10. februar 2022
  Februar 2022 10. marts 2022 10. marts 2022
  Marts 2022 11. april 2022 11. april 2022
  April 2022 10. maj 2022 10. maj 2022
  Maj 2022 10. juni 2022 10. juni 2022
  Juni 2022 11. juli 2022 11. juli 2022
  Juli 2022 10. august 2022 10. august 2022
  August 2022 12. september 2022 12. september 2022
  September 2022 10. oktober 2022 10. oktober 2022
  Oktober 2022 10. november 2022 10. november 2022
  November 2022 12. december 2022 12. december 2022 
  December 2022 17. januar 2023  17. januar 2023

  Tjek om du har fået nye frister i slutningen af november

  I november beregner vi, om din virksomhed skal ændre registrering pga. højere eller lavere beløb for am-bidrag og A-skat i forhold til sidste år. Hvis vi ændrer din virksomheds registrering, får du nye indberetnings- og betalingsfrister.

  Du skal huske at indsætte de nye frister i dit lønsystem. Indberetter din virksomhed via et lønbureau, skal du selv give lønbureauet besked om de nye frister.

  Læs mere om, hvordan du betaler A-skat og am-bidrag

  Vil du gerne have besked, når det er tid til at indberette?

  Du kan oplyse din mailadresse i TastSelv Erhverv og få en mail fra os op til fristerne:

  1. Log på TastSelv Erhverv
  2. Vælg Profil
  3. Vælg Profiloplysninger
  4. Vælg Kontaktoplysninger
  5. Skriv dit navn og din mailadresse
  6. Vælg Gem

  Du har nu tilmeldt dig mails om kommende frister. Du kan altid rette din mailadresse eller afmelde vores servicemails.

  Når du retter en indberetning, skal du følge disse rettevejledninger, så du får rettet rigtigt.

  Læs mere om rettelser i vejledningen

  Hvis du har indberettet forkert løn til eIndkomst, skal du lave rettelsen i den periode eller måned, hvor fejlen er.

  Du må derfor aldrig rette i fx efterfølgende periode eller måned og aldrig lave rettelsen, hvor du fx skriver flere perioder eller måneder sammen.

  Er der fejl i en fil?

  Hvis der er fejl i en fil, må du aldrig tilbageføre hele filen! Det skyldes, at andre myndigheder bruger de korrekte oplysninger til at beregne fx boligstøtte og andre offentlige ydelser. Hvis du trækker korrekte indberetninger ud, kan det gå ud over medarbejdernes ydelser.

  Du skal i stedet lave en ny fil kun på de medarbejdere, som er blevet afvist i filen, eller lave rettelserne manuelt i eIndkomst.

  Hvis du har indberettet en forkert løn, som din medarbejder har fået udbetalt, skal du rette fejlen i eIndkomst. Medarbejderen skal desuden tilbagebetale det for meget udbetalte bruttobeløb.

  Du må aldrig rette i A-skat (felt 15) og am-bidrag (felt 16) efter den 15. februar i året efter det indkomstår, som rettelsen vedrører. Det er for at undgå svindel med offentlige midler. Fx skal en fejl i marts 2021 rettes før den 15. februar 2022.

  Sådan retter du lønnen i eIndkomst

  1. Log på TastSelv Erhverv
  2. Vælg Ansatte
  3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn (hvis eIndkomst ikke åbner, så højreklik med musen på Indberet til eIndkomst eller LetLøn og vælg Åben link i ny fane)
  4. Vælg Forespørg/kopier/tilbagefør indberetninger
  5. Vælg den rigtige periode og skriv medarbejderens cpr-nr.
  6. Klik på Søg
  7. Sæt prik ved linjen med indberetningen og klik på Kopier
  8. Klik på Ryd datafelter
  9. Skriv minustegn foran rettelsen i felt 13
  10. Klik på Fortsæt
  11. Klik på Bekræft

  Du har nu rettet lønnen i eIndkomst.

  Din medarbejder får en ny årsopgørelse med rettelsen og vil få A-skatten og am-bidraget udbetalt, som din medarbejder kan bruge til at tilbagebetale bruttobeløbet.

  Læs mere om rettelser i indberetningsvejledningen

  Hvis du har indberettet en forkert løn, men medarbejderen har fået udbetalt den korrekte løn, kan du rette i eget lønsystem eller i eIndkomst.

  Det kan fx være, at du indberettet en for høj løn, men medarbejderen har fået udbetalt den rigtige løn.

  Sådan retter du lønnen i eIndkomst

  1. Log på TastSelv Erhverv
  2. Vælg Ansatte
  3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn (hvis eIndkomst ikke åbner, så højreklik med musen på Indberet til eIndkomst eller LetLøn og vælg Åben i ny fane)
  4. Vælg Forespørg/kopier/tilbagefør indberetninger
  5. Vælg den rigtige periode og skriv medarbejderens cpr-nr.
  6. Klik på Søg
  7. Sæt prik ved linjen med indberetningen og klik på Kopier
  8. Klik på Ryd datafelter
  9. Skriv minustegn foran rettelsen i felt 13, felt 15 og felt 16
  10. Klik på Fortsæt
  11. Klik på Bekræft

  Du har nu rettet lønnen i eIndkomst.

  Læs mere om rettelser i indberetningsvejledningen

  Du skal lave en ny, korrekt indberetning på de medarbejdere, som er blevet afvist i filen. Det kan du enten gøre online i eIndkomst eller ved at danne en ny fil kun på de medarbejdere, som blev afvist i første fil.

  Du må aldrig tilbageføre hele filen! Det skyldes, at de korrekte oplysninger er modtaget af eIndkomst. Disse oplysninger bliver brugt til fx beregning af offentlige ydelser, lige efter de er modtaget i eIndkomst. Hvis du derfor tilbagefører hele filen, kan det have betydning for, om en medarbejder fx kan få boligstøtte.

  Du har en betalingsfrist på 14 dage, når du retter en indberetning af A-skat eller am-bidrag i en tidligere periode.

  Læs mere om, hvordan du betaler A-skat og am-bidrag

  Hvis du ikke indberetter løn, A-skat og am-bidrag eller laver en nulindberetning til tiden, laver vi et skøn af beløbet. Vores skøn kaldes også for en foreløbig fastsættelse (FF).

  Hver foreløbige fastsættelse koster 800 kr. i afgift. Derudover løber der renter på det beløb, du skal betale i A-skat og am-bidrag. Det bliver altså dyrere, jo længere du venter med at betale.

  Har du fået A-skattelån eller momslån?

  Hvis du indberetter for sent og får en foreløbig fastsættelse, skal du betale dit A-skattelån eller momslån tilbage med det samme. Læs mere på skat.dk/corona

  Gør disse 3 ting, når du har fået en foreløbig fastsættelse

  Hvis du har fået en eller flere foreløbige fastsættelser (FF), skal du gøre disse 3 ting:

  1. Indberet de manglende oplysninger til os - husk at gøre det for den korrekte lønperiode og med den rigtige udbetalingsdato:
   • Indberet A-skat, am-bidrag og tilhørende indkomstoplysninger eller
   • Lav en nulangivelse, hvis du ikke har udbetalt løn.
  2. Betal A-skat, am-bidrag og renter hurtigst muligt - ellers risikerer du gebyrer.
  3. Betal en afgift på 800 kr. for hver måned, hvor du har fået en foreløbig fastsættelse.

  Vi anbefaler, at du tjekker din virksomheds Skattekonto i TastSelv Erhverv 2-3 hverdage efter din indberetning. Her kan du se, hvad du eventuelt mangler at betale i A-skat og am-bidrag samt fx moms og lønsumsafgift.

  Læs mere om, hvordan du betaler A-skat og am-bidrag

  Du kan indberette de manglende oplysninger i eIndkomst ved at følge vejledningerne herunder.

  Sådan indberetter du i eIndkomst

  1. Log på TastSelv Erhverv
  2. Vælg Ansatte
  3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn (hvis eIndkomst ikke åbner, så højreklik med musen på Indberet til eIndkomst eller LetLøn og vælg Åben link i ny fane)
  4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn (er menupunktet ikke synligt, kan du tilmelde det under Ændre tilmeldingsoplysninger)
  5. Vælg Indberet lønoplysninger - online
  6. Skriv korrekt lønperiode og dispositionsdato (udbetalingsdatoen for lønnen)
  7. Skriv de manglende oplysninger på siden:
   • Løntimer i felt 200
   • Am-indkomsten i felt 13
   • A-skat i felt 15
   • am-bidrag i felt 16
   • Samlet ATP i felt 46
   • Arbejdsgiver administrerede pensionsordning i felt 147 og felt 148
   • Feriepenge skrives i afsnittet med Feriepenge
   • Har medarbejderen personalegoder, kan du tilføje felter til personalegoder under Yderligere indberetningsfelter > Personalegoder
  8. Vælg Fortsæt
  9. Vælg Bekræft indberetningen på sidste side
  10. Du kan udskrive kvitteringen til dit bogholderi

  Du har indberettet de manglende oplysninger for perioden.

  Sådan laver du en nulangivelse

  1. Log på TastSelv Erhverv
  2. Vælg Ansatte
  3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn (hvis eIndkomst ikke åbner, så højreklik med musen på Indberet til eIndkomst eller LetLøn og vælg Åben link i ny fane)
  4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn (er menupunktet der ikke, skal du tilmelde det under Ændre tilmeldingsoplysninger)
  5. Vælg Indberet nulangivelse
  6. Skriv korrekt årstal og vælg korrekt måned
  7. Vælg Fortsæt
  8. Vælg Bekræft indberetningen på sidste side
  9. Du kan udskrive kvitteringen til dit bogholderi

  Du har lavet den manglende nulangivelse for perioden.

  Du kan få en besked fra os, når det er tid til at indberette løn.

  Sådan tilmelder du dig beskeder fra os:

  1. Log på TastSelv Erhverv
  2. Vælg Ansatte
  3. Vælg Indberet til eIndkomst eller LetLøn (hvis eIndkomst ikke åbner, så højreklik med musen på Indberet til eIndkomst eller LetLøn og vælg Åben link i ny fane)
  4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn (er menupunktet ikke synligt, kan du tilmelde det under Ændre tilmeldingsoplysninger)
  5. Vælg Kommunikationsindstillinger og LetLøn tilmelding
  6. Vælg Supplerende indstillinger
  7. Skriv din mailadresse
  8. Vælg Ok 

  Du har nu givet os din mailadresse og vil få en besked 2 dage før indberetningsfristen (små og mellemstore virksomheder) samt 2 dage efter fristen (alle virksomheder).

  Små og mellemstore virksomheder (SMV) har am-bidrag på under 250.000 kroner og/eller A-skat på under 1 million kroner pr. år. Store virksomheder har am-bidrag på over 250.000 kroner og/eller A-skat på over 1 million kroner pr. år.

  Du kan godt få en foreløbig fastsættelse, hvis du har fået afvist en fil til eIndkomst og har glemt at lave en ny indberetning på medarbejderen eller medarbejderne med fejl. 

  Du skal nu gøre disse 3 ting:

  1. Indberet en ny fil kun på de medarbejdere, som er blevet afvist i filen, eller indberet rettelserne manuelt i eIndkomst (online indberetning)
  2. Betal eventuel skyldig A-skat og am-bidrag
  3. Betal afgiften på 800 kr. per foreløbig fastsættelse

  Du kan se alle skyldige beløb i din virksomheds Skattekonto i TastSelv Erhverv 2-3 hverdage efter din indberetning.

  Vi fastsætter generelt beløbet som et gennemsnit af virksomhedens seneste 3 indberetninger. Hvis gennemsnittet er mindre end 1.000 kr., har vi fastsat
  beløbet til 0 kr.

  Hvis du ikke har indberettet endnu, eller virksomheden er nyregistreret, fastsætter vi beløbet til 7.000 kr. for A-skat og 1.000 kr. for am-bidrag.

  Der er 4 alvorlige konsekvenser, hvis du ikke indberetter og kun betaler det beløb, vi har skønnet:

  • Virksomheden får ikke udbetalt overskud fra Skattekontoen, fx moms, før du har indberettet de manglende oplysninger.
  • Det får konsekvenser for virksomhedens medarbejdere, hvis de får offentlige ydelser, og de vil få fejl på deres årsopgørelser.
  • Virksomheden risikerer en straffesag, fordi virksomheden er ansvarlig for, at beløbet er korrekt.
  • Hvis du ikke indberettet fire måneder i træk, kan vi tvangsafmelde virksomhedens registrering for A-skat og muligvis også andre registreringsforhold. Det kan betyde, at virksomheden ikke kan drives videre.

  Hvis du ikke kan betale det, du skylder, kan du søge om en betalingsordning. Du skal dog først indberette de manglende oplysninger til eIndkomst.

  Når du kan se din indberetning på Skattekontoen > XX, kan du søge om en betalingsordning. Det gør du ved at logge på TastSelv Erhverv og vælge Skattekonto > Betalingsordning.

  Vi har lavet en side, hvor du kan tjekke, om din kunde er registreret som arbejdsgiver. Tjek om virksomheden er registreret som arbejdsgiver.

  Hold dig opdateret

  Vi vil gerne samarbejde, vidensdele og give dig mere indsigt i eIndkomst. Det gør vi via 3 årlige møder i vores Indberetterforum, der er et forum kun for lønbureauer. Hvis du er interesseret i at deltage, kan du skrive til os på eIndkomst.proces@sktst.dk.

  Du kan også holde dig opdateret om drift og nyt inden for ansatte og løn via vores driftslog for eIndkomst.

  For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.