Stiller du fri bil til rådighed for dine ansatte, skal de betale skat af værdien af den private rådighed over den fri bil.

Fri bil beskattes ligesom løn, og du skal indberette beløbet til eIndkomst.

  • Den skattepligtige værdi af fri bil afhænger af bilens værdi og alder.
  • Det har ingen betydning, hvor meget den ansatte kører i bilen. Det er rådigheden over bilen, der skal betales skat af.
  • Den ansatte skal kun betale skat for de måneder af året, hvor bilen er til rådighed.

Indberet fri bil

Uanset hvad den bil, du stiller til rådighed, er værd, skal skatten af fri bil altid beregnes af en værdi på mindst 160.000 kr. På årsbasis vil den skattepligtige værdi derfor mindst være 40.000 kr + miljøtillæg. 

Ny eller højst tre år gammel

For nye biler og biler, som på anskaffelsestidspunktet er højst tre år gamle, sættes værdien til nyvognsprisen. Se dog de særlige regler for leasingbiler nedenfor. Det gælder fra tidspunktet for indregistrering første gang og de efterfølgende 36 måneder. Herefter nedsættes værdien til 75 procent, dog mindst 160.000 kr.

Det vil sige, at hvis du har en firmabil indregistreret første gang i december 2018, får du nedsat beregningsgrundlaget til 75 procent af nyvognsprisen med virkning fra december 2021.

Mere end tre år gammel 

For brugte biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, skal du anvende købsprisen som grundlag for beregningen, dog mindst 160.000 kr.

Leasingbiler

Hvis du leaser bilen til din ansatte, skal leasingselskabet oplyse bilens beregningsgrundlag for fri bil. Frem til d. 31. januar 2020 har beregningsgrundlaget som udgangspunkt været leasingselskabets indkøbspris.

For leasingbiler, der udleveres fra og med den 1. februar 2020, og for hvilke der er foretaget en omberegning af bilens værdi, er det den omberegnede nyvognspris, der skal bruges som beregningsgrundlag for beskatningen. Det gælder også, hvis bilen købes.

Alle biler, der blev taget i brug før d. 1. februar 2020, er ikke omfattet af de nye regler. Reglerne træder dog i kraft, hvis bilen skifter bruger efter d. 31. januar 2020.

Den omberegnede værdi skal bruges fra og med den måned, omberegningen er sket, og indtil 3 år efter bilens første registrering.

Hvis bilen udleveres som fabriksny til den ansatte, vil man kunne opleve et lavere beskatningsgrundlag i de første fire måneder, indtil bilens værdi er omberegnet. 

Det er leasingselskabet, der oplyser leasingtager om den omberegnede værdi.

Miljøvenlige (grønne) biler 

For eldrevne biler, pluginhybridbiler eller brændselscelledrevne biler (det vil sige biler, der er omfattet af registreringsafgiftslovens §§ 5b-5d) er der vedtaget en midlertidig nedsættelse af den skattepligtige værdi. Nedsættelsen gælder for beskatning i månederne april til og med december 2020 og udgør 40.000 kr. årligt.

Her kan du se et eksempel på, hvordan den skattepligtige værdi udregnes efter de midlertidige regler fra 1.4.2020 til 31.12.2020:

Beskrivelse Januar-marts 2020 og fra januar 2021 April-december 2020 Forskel
Nyvognspris 400.000 kr.  400.000 kr.  0 kr. 
Miljøtillæg - inkl. 50 %-tillæg 990 kr.  990 kr.  0 kr. 
25 % af 300.000 kr.  75.000 kr.  75.000 kr. 0 kr.
20 % af værdien over 100.000 kr.  20.000 kr.  20.000 kr.  0 kr.
Skattepligtig værdi før fradrag, årsniveau  95.990 kr.  95.990 kr.  0 kr.
Fradrag i skattepligtig værdi  0 kr.  -40.000 kr.  -40.000 kr.
Skattepligtig værdi efter fradrag, årsniveau  95.990 kr.  55.990 kr.  -40.000 kr.
Skattepligtig værdi efter fradrag, pr måned  7.999 kr.  4.666 kr.  -3.333 kr.

I ovenstående eksempel skal den ansatte fra januar til marts 2020 og igen fra januar 2021 beskattes af 7.999 kr. i værdi af fri bi. I perioden april til december 2020 er det 4.666 kr. Det er også disse beløb, der skal indberettes til eIndkomst som værdi af fri bil.

Hvis bilen er højst 300.000 kr. værd, skal medarbejderen betale skat af 25 % plus et miljøtillæg. Hvis bilen er mere end 300.000 kr. værd, skal medarbejderen betale skat af 25 % af de første 300.000 kr. og 20 % af resten plus et miljøtillæg.

Eksempel på beregning af miljøtillæg

Miljøtillægget er på samme størrelse som den årlige ejerafgift, plus 50 %.  Er bilen ikke omfattet af reglerne om ejerafgift, anvendes vægtafgiften, plus 50 %.

Undtagelse: Udligningsafgiften på dieselbiler og eventuelt privatbenyttelsestillæg skal ikke medregnes. Disse to poster fremgår af opkrævningen, så du nemt kan trække dem fra.

Eksempel 

Bilen er fire år, når medarbejderen får den stillet til rådighed. Dens markedsmæssige værdi er 100.000 kr. Dens værdi beregnes dog som minimum 160.000 kr.

Bilens værdi

160.000 kr. (som er minimum)

Miljøtillæg (5.000 kr. + 50 %)

7.500 kr.

Skat af 25 % af værdien:

0,25 x 160.000 = 40.000 kr.

Hertil lægges miljøtillægget

40.000 kr. + 7.500 kr. = 47.500 kr.

Medarbejderen skal altså beskattes af 47.500 kr. Hvor meget det præcis betyder i kroner og øre, afhænger af medarbejderens skatteprocent.  Beløbet 47.500 kr. vil indgå i rubrikken for lønindkomst på medarbejderens årsopgørelse.

Medarbejderen skal kun beskattes af et forholdsmæssigt beløb svarende til det antal måneder, medarbejderen har bilen til rådighed. Der rundes op til hele måneder.

Hvis medarbejderen betaler dig for at køre privat i bilen, skal det beløb, medarbejderen betaler dig af sin nettoløn, trækkes fra den skattepligtige værdi ved at have firmabilen.

Hvis medarbejderen for eksempel selv betaler benzinen, giver det ikke fradrag eller nedslag i skatten.

Har du købt et dagsbevis til en gulpladebil og stiller bilen til rådighed for din medarbejder uden, at medarbejderen skal betale for beviset, skal prisen for dagsbeviset indberettes som fri bil.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.