Du skal vente med at søge om dansk skattepersonnummer og skattekort, til der er under 60 kalenderdage til din 1. arbejdsdag.

Vi behandler ikke ansøgninger, der er sendt tidligere end det.

Vi kan tidligst tildele skattepersonnummer 21 arbejdsdage før 1. arbejdsdag.

Du skal vedhæfte tydelig kopi af:

  • Underskrevet arbejdskontrakt.
  • Pas eller nationalt ID-kort (både for- og bagside). Legitimationen skal være udstedt af en offentlig myndighed og navn, fødselsdato og -år, køn, statsborgerskab, fødested og udløbsdato skal som minmum fremgå.
  • For personer med bopæl i Sverige vedhæftes enten 1) pas eller 2) nationalt ID-kort og personbevis.
  • Dansk opholds- og arbejdstilladelse (hvis du er statsborger i et land udenfor EU/EØS).
  • Vielsesattest (hvis du er gift). For personer med bopæl i Sverige vedhæftes familiebevis.

Ansøg om skattekort

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter