Der er forskellige frister afhængigt af, om du bruger beregningsordningen eller indberetningsordningen (indberetning via eget lønsystem).

  • Bruger du beregningsordningen, skal du godkende dine beregninger senest på dispositionsdatoen.
  • Bruger du indberetningsordningen, afhænger fristerne af, hvornår du skal betale bidrag og skat.

Vælg Ansatte - Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn

Du skal godkende beregningen senest på dispositionsdatoen (den dato, pengene bliver udbetalt til den ansatte).

Det er ikke muligt at godkende efter dispositionsdatoen. Har du glemt at godkende en beregning, skal du ringe til os.

Se video om, hvordan du indberetter i LetLøn.

Små og mellemstore virksomheder har betalingsfrist den 10. i måneden. Små og mellemstore virksomheder er virksomheder med årligt am-bidrag under 250.000 kroner og A-skat under 1 mio. kroner.

Hvis din virksomhed betaler:

  • med indbetalingskort (faktura), skal du indberette senest den sidste dag i måneden.
  • via Nets, skal du indberette senest to bankdage før betalingsfristen.

Se video om, hvordan du indberetter i LetLøn.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.