Når du bruger LetLøn, skal du betale am-bidrag, A-skat og ATP til LetLøn og ikke til din skattekonto.

Du kan betale med indbetalingskort eller via Betalingsservice (Nets).

  • Du får en mail efter den 1. i måneden, når LetLøn har dannet et indbetalingskort (faktura).
  • Hvis du skal betale am-bidrag og A-skat den sidste hverdag i måneden, kan du kun betale via Betalingsservice (Nets).
  • Du skal betale am-bidrag, A-skat og ATP til LetLøn. Feriekonto sender dig opkrævning på feriepenge, hvis du har valgt Feriekonto som feriepengeudbetaler.

Se video om, hvordan du betaler til LetLøn.

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus
Fristerne for betaling af A-skat og am-bidrag er derfor udskudt for afregningsmånederne april, maj og juni 2020. Indberetningsfristerne er ikke udskudt.

Læs mere på skat.dk/corona

Under Afregningsoplysninger finder du virksomhedens mellemregningskonto (M-konto).

Her bliver dine indberetninger og betalinger til LetLøn bogført. Det er også her, du finder dine betalingsspecifikationer. På M-kontoen kan du søge oplysninger for en periode, et beløb eller for et cpr-nr.

Hvis du ikke har betalt beløbet, eller hvis du har betalt direkte til skattekontoen i stedet for til LetLøn, vil der på M-kontoen stå teknisk udligning ud for beløbet. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.