Vær opmærksom på

Oplysningsskema

Fristen for at oplyse er normalt 6 måneder efter indkomstårets udløb.

Læs mere om oplysningsskemaet.

Acontoskat

Fristerne for betaling er 20. marts og 20. november 2019.

Læs mere om acontoskat.

Udbytte

Indberet og betal senest den 10. i måneden efter den måned, hvor udbytteudlodningen er vedtaget.

Læs mere om udbytte.

Dit selskab har også andre vigtige pligter, som du skal være opmærksom på (bl.a. moms og udbetaling af løn).

Læs mere under moms.

Læs mere under udbetaling af løn

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter