Vær opmærksom på

Oplysningsskema

Fristen for at oplyse er normalt 6 måneder efter indkomstårets udløb.

Læs mere om oplysningsskemaet.

Acontoskat

Fristerne for betaling er 20. marts og 20. november 2019.

Læs mere om acontoskat.

Udbytte

Indberet og betal senest den 10. i måneden efter den måned, hvor udbytteudlodningen er vedtaget.

Læs mere om udbytte.

Dit selskab har også andre vigtige pligter, som du skal være opmærksom på (bl.a. moms og udbetaling af løn).

Læs mere under moms.

Læs mere under udbetaling af løn

Skal du bruge en erklæring i forbindelse med lukning af selskab, så læs mere under afsnittet Opløs selskab.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter