Den ordinære acontoskat betales to gange årligt i lige store rater. Fra februar kan selskabet se de ordinære rater i TastSelv Erhverv. Selskabet kan selv nedsætte de ordinære rater eller hæve beløbet (frivillig acontoskat). Raterne er beregnet som 50 procent af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat.

  • Betalingsfrister for både ordinær og frivillig acontoskat er 20. marts og 20. november 2018.
  • Betalingsfrist for tredje frivillige acontoskatterate 2018 er den 1. februar 2019.
  • Selskabet betaler via Skattekontoen. Betalingslinjen som selskabet skal bruge, står på opkrævningen eller i selskabets Skattekonto, stamoplysninger i TastSelv Erhverv.

Indberet og betal frivillig acontoskat

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter