Fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning er omstruktureringer.

  • Det modtagende selskab i en fusion, spaltning og tilførsel af aktiver skal indberette oplysningerne om den skattefri omstrukturering i TastSelv Selskabskat. Det sker via TastSelv Erhverv.
  • Der ud over skal de deltagende selskaber i en fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning oplyse, at de har deltaget i en skattefri omstrukturering, når de indberetter oplysningsskemaet.

Oplys om omstruktureringen i TastSelv Selskabsskat

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter