• Efter tobaksafgiftsloven skal der betales afgift af cigaretter og røgtobak samt cigarer, cerutter og cigarillos.
  • Der er også punktafgifter på forsikringer.

Punktafgifter (Den juridiske vejledning)

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter