Når du køber eller sælger vin, øl, spiritus, tobak eller visse mineralolieprodukter uden afgift (afgiftssuspension) fra et EU-land til et andet EU-land, skal du bruge EMCS.

  • Det er obligatorisk for virksomheder at bruge EMCS -"Excise Movement and Control System". I EMCS er ledsagedokumentet elektronisk, og kvittering for modtagelsen af varer foregår også elektronisk.
  • Du kan få adgang til EMCS via TastSelv Erhverv. Du kan autorisere andre, fx din revisor eller en shippingagent, til at anvende EMCS på din virksomheds vegne.
  • Virksomheder, der ønsker at integrere egne systemer med EMCS, kan gøre det via business-to-business (B2B) webservices.

Log på TastSelv Erhverv og vælg Punktafgifter - EMCS

Se driftsmeddelelser for toldsystemerne og EMCS

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter