Du skal ikke betale registreringsafgift af en trailer. Er trailerens totalvægt 500 kg eller derunder, betaler du heller ikke vægtafgift.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter