Når du rejser til Danmark fra et andet EU-land, kan du indføre varer til eget brug uden at betale afgifter. Der er dog grænser for, hvor meget alkohol og tobak du må tage med. 

For nogle varer (fx medicin) skal du have en særlig tilladelse. Alle andre varer kan du frit tage med til Danmark, så længe det er til eget brug. Det gælder fx parfumevarer.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter