Der er væsentlig forskel på, om du køber dine varer inden for eller uden for EU. 

Køber du varer over nettet, som bliver sendt fra et land uden for EU, skal du som hovedregel betale told og dansk moms. Du skal dog hverken betale told eller moms, hvis du køber varer for mindre end 80 kr. før fragt. Du skal dog altid betale moms af spiritus, vin, øl, tobaksvarer (fx cigaretter), parfume og eau de toilette, uanset hvor meget du køber.

Du skal betale særlige afgifter af nogle varer, som for eksempel spiritus, kaffe og slik. Læs mere om internethandel og særlige afgifter.

Beregn din told, når du køber varer uden for EU

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter