Dato for udgivelse
05 Jan 2017 08:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Sep 2016 12:18
SKM-nummer
SKM2017.7.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
B-2575-15
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Motoreffekt, hestekræfter, motorcykel, import, opbygning
Resumé

Sagen angik, om appellantens motorcykel var blevet ændret i sådan en grad, at den havde mistet sin afgiftsmæssige identitet, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3.

Motorcyklen blev importeret fra USA til Danmark i 2007. Ved indregistreringen i Danmark var det blevet oplyst, at der ikke var foretaget konstruktive ændringer af motorcyklen, og at motorcyklens motor havde en effekt på 65 HK. Efter en ulykke i 2012 blev det ved en teknisk gennemgang af motorcyklen konstateret, at der var foretaget en række ændringer af motorcyklen, herunder af motor, styreapparat, bremser og bagparti, og at kørsel på motorcyklen som følge heraf var til fare for færdselssikkerheden.

Appellanten gjorde under sagen gældende, at appellanten alene havde udskiftet motorcyklens motor til en Revtech-motor med en motorydelse på 81 HK samt udskiftet motorcyklens bremser og speedometer, og at de øvrige ændringer var foretaget inden indregistreringen i Danmark.

Ligesom byretten fandt Landsretten, at appellanten ved fremlæggelse af en servicemanuel fra Z... med oplysninger om, at motorcykler af den pågældende type oprindeligt har en motorydelse på 69 HK, havde godtgjort, at udskiftningen af motoren ikke havde medført en effektforøgelse på over 20 pct. Udskiftningen af motoren medførte derfor ikke i sig selv, at motorcyklen havde skiftet afgiftsmæssig identitet, jf. registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 2, nr. 2.

Vedrørende de øvrige ændringer af motorcyklen, fandt landsretten i lyset af at motorcyklen var indregistreret uden konstruktive ændringer, og at motorcyklen ved et syn umiddelbart efter importen var blevet godkendt uden fejl at det havde formodningen imod sig, at de ændringer af motorcyklen, der blev konstateret i 2012, var foretaget inden indregistreringen i Danmark. Appellanten havde ikke ved den foretagne bevisførelse afkræftet denne formodning.

Landsretten fandt endvidere, at de foretagne ændringer ikke kunne anses som udført løbende som almindelige vedligeholdelse efter registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 1, hvorfor motorcyklen ikke i afgiftsmæssig henseende var identisk med den tidligere afgiftsberigtigede motorcykel, jf. registreringslovens § 1, stk. 3.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom af 9. november 2015 (SKM2016.38.BR), hvorved Skatteministeriet blev frifundet.

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 1 stk. 3

Registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 2, nr. 2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2016-2, E.A.8.1.8.3


Parter

A
(advokat Henrik Dietz, prøve)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat David Auken ved advokat Esben Lyshøj Jensen i henhold til proceduretilladelse)

Afsagt af landsdommerne

Lone Dahl Frandsen, Carsten Kristian Vollmer og Morten Juul Nielsen (kst.)

Sagens oplysninger og parternes påstand

Byrettens dom af 9. november 2015 (BS 44-874/2014) er anket af A med påstand som for byretten om, at den af SKAT opkrævede registreringsafgift på 109.164 kr. bortfalder.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Af Rigspolitiets attest om undersøgelse af motorcyklen i anledning af færdselsuheld den 3. august 2012 fremgår blandt andet:

"...

10. Bemærkninger.

Som helhed var motorcyklen kraftigt ombygget uden at dette ses at være godkendt ved syn.

Som det ses på billeder under pkt. 8, var motorcyklens bagparti konstruktivt ændret i sådan grad, at dens underste dele gik imod vejbanen under kørsel. Ved en vis svingning til højre vil lyddæmperens underside ramme vejbanen, hvilket kan være sket ved uheldet.

Motorcyklens køreegenskaber herunder styreegenskaber er således ændret, hvilket anses for at være medvirkende årsag til uheldet.

Årsagen til uheldet kan samtidigt være en kombination af for høj hastighed, for lidt lufttryk i forhjulet og de omfattende konstruktive ændringer.

Kørsel på motorcyklen anses for groft uforsvarligt og til fare for færdselssikkerheden.

..."

Der er for landsretten fremlagt forsikringspolice 1... af 26. august 2008 tegnet hos forsikringsselskabet F1-forsikring vedrørende motorcyklen i sagen. Der er endvidere fremlagt en mailkorrespondance mellem på den ene side A og PK og på den anden side IP fra Forsikringsudvalget under Club Z. Af mail af 17. september 2013 fremgår blandt andet:

"...

Her er hele billeder serien (zippede), som er taget af Club Zs vurderingsmand i august 2008. Og gemt på Club Zs pc den 13-08-2008. Der er to måder, at tjekke denne dato er korrekt:

Udpak den zippede fil og åben mappen 1) Tjek "detaljer" som skulle vise datoen eller 2) højre klik på et af billederne, vælge "Egenskaber" her vil du se dato for "oprettelse".

Billede "Motornr_BHLM...jpg" som er vedhæftet, er som en forstørrelse af billeder "10723 A 007.jpg", hvor du meget gerne skulle kunne se motornummeret, som er "matching number" med stelnummeret "11...". Motornummerets første tre bogstaver står for model "BHL = FXST" og det fjerde bogstave står for årgang "M = 1991"

..."

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af A og forklaring af PK, ST, JR og IO.

A har supplerende forklaret blandt andet, at han er medlem af Club Z i Danmark. Man kan kun tegne en forsikring på Z-motorcykler igennem klubben. Vurderingsmanden kom for at tjekke motorcyklen. Efter færdselsuheldet i 2012 skulle han til møde hos SKAT og havde brug for de billeder, der blev taget, da han tegnede forsikring. Billederne var taget ved hans værksted i Y1-by. PK hjalp ham med at fremskaffe billederne. Lige efter hjemkomsten fra USA tog PK også billeder af motorcyklen ved værkstedet. Han var selv til stede, men er ikke klar over, om PK brugte et digitalkamera. Motorcyklen var endnu ikke indregistreret i Danmark og havde stadig en amerikansk nummerplade. Den kan ses på et af billederne Billedet i annoncen fra internettet viser motorcyklen, som den så ud, da de hentede den i USA. Han var i USA sammen med MB, ST, JR og SM.

De ankom forsinket til Los Angeles og kørte direkte hen til sælgeren. Motorcyklen var sat til salg gennem en forretning. Der blev ikke lavet en købsaftale med specifikationerne. De fremgik af annoncen. MB købte motorcyklen og solgte den videre til PK.

PK har forklaret blandt andet, at han har kendt A, siden de var ganske unge. Han var ikke med på turen til USA. Han købte motorcyklen af MB. Det er den, som man kan se i annoncerne fra internettet. Han tegnede en forsikring hos F2-forsikring, hvor han i forvejen var kunde. F2-forsikring fik registreringsattesten, men ingen billeder. F2-forsikring foretog ingen gennemgang af motorcyklen. Han solgte motorcyklen til A i 2008 og har ikke foretaget ændringer af motorcyklen i sin ejertid. Det var en flot motorcykel. Der var en amerikansk anmærkning vedrørende motoren, men ikke noget graverende. Da han købte motorcyklen, havde den en amerikansk nummerplade med registreringsnummer "...Q". Han har medbragt nummerpladen i retten. Han underskrev anmeldelsen om registrering. Der var ikke foretaget konstruktive ændringer, og han satte derfor kryds i "nej" i rubrikken herom. Han tog billederne af motorcyklen ved garagen i Y1-by. A var til stede. Billederne er taget med et digitalkamera. Han har stadig billederne liggende på sin computer. Oplysningerne om, hvornår de er taget, er blevet ændret, i forbindelse med at han har flyttet billederne rundt på computeren. Det skulle dog være muligt at genfinde oplysningerne ved at undersøge filerne nærmere. Kameraets tidsindstilling var i øvrigt forkert på optagelsestidspunktet. Han hjalp A med at skaffe billederne fra forsikringsselskabet, da han nok er lidt mere "skarp" til sådan noget.

ST har forklaret blandt andet, at han har kendt A siden turen til Los Angeles. Med på turen var også MB, JR, SM og dennes søn. På et tidspunkt skulle de andre se på en motorcykel i en forretning med et værksted. Han havde ikke selv forstand på motorcykler, men husker, at den så flot ud. Den havde blandt andet et luftfilter formet som en spids. De andre havde en udskrift af annoncer med fra internettet og var meget opsatte på at købe motorcyklen. Han kan ikke genkende annoncen fra internettet.

JR har forklaret blandt andet, at han har kendt A siden 1990'erne. Han var med på turen til USA. Efter at de havde set race, tog de hen for at se på motorcyklen i en forretning med værksted. Det var den motorcykel, som man kan se i annoncen fra internettet. Han havde ikke set internetannoncen forinden, men havde fået vist motorcyklen fra et blad. Den var i flot stand. Han prøvekørte motorcyklen, da han var den eneste med kørekort hertil. A og MB var meget opsatte på at købe motorcyklen, så det var ikke muligt for ham at forhandle prisen ned.

IO har forklaret blandt andet, at han ikke er ansat af F1-forsikring. Han er tilknyttet Forsikringsudvalget under Club Z i Danmark og har siden 2002 haft til opgave at vurdere motorcykler i forbindelse med tegning af forsikring. Han vurderer årligt omkring 100 motorcykler. Han vurderer kun Z-motorcykler. Han ser på opbevaringsforholdene og tjekker stelnummer og eventuelle skader og ombygninger. Han tager billeder som dokumentation. Det foregår ude hos medlemmet. Ud fra billederne kan han i dag godt huske at have været på stedet. Forsikringsselskabet sender forsikringspolicen til medlemmet. Mailadressen "forsikring@z,dk" benyttes af formanden for Forsikringsudvalget, IP. Vidnet sender sine billeder fra en vurdering til IP. Han kender ikke til mailen fra PK og IPs svar herpå, men det ser ud til at være vidnets billeder, der er vedhæftet. Han tog billederne i Y1-by. A var til stede. Det må være en tastefejl, når der i mailen står "BHL". Der var tale om en model "BKL". Det stemmer også med stelnummeret. Han kan ikke huske, hvad de talte om under vurderingen. Motorcyklen fremstod meget original og kun med typiske småændringer. Han noterer på forsikringsbegæringen, hvis der er fordyrende ombygninger af betydning for forsikringsselskabet. Han noterede intet i denne sag; heller ikke noget om ombygning af bagpartiet. Det var alene bagskærmen, som var ændret. Under en vurdering ser han ikke på, om motorcyklen er færdselssikkerhedsmæssigt i orden.

Procedure

Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Udskiftning til en motor med en motoreffekt på 81 HK

Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det af de grunde, som byretten har anført, at udskiftningen af motoren ikke har indebåret en effektforøgelse på over 20 pct. i forhold til motorcyklens originale motoreffekt. Udskiftningen af motoren har således ikke i sig selv medført, at motorcyklen i afgiftsmæssig henseende ikke længere var identisk med den tidligere afgiftsberigtigede motorcykel, jf. herved registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 2, nr. 2.

Ændringerne konstateret i 2012

Ved den tekniske undersøgelse i august 2012 konstaterede politiet en række konstruktive ændringer, herunder af motor, styreapparat, bremser og bagparti. Som følge heraf anså politiet kørsel med motorcyklen for groft uforsvarligt og til fare for færdselssikkerheden.

A har forklaret, at han alene har ændret motor, bremser og speedometer.

Heroverfor står, at motorcyklen ved synet i 2007 blev godkendt uden fejl. Endvidere erklærede PK i forbindelse med registreringen af motorcyklen i 2007, at der ikke var foretaget konstruktive ændringer. PK har bekræftet dette over for landsretten og har herudover forklaret, at han ikke har foretaget ændringer af motorcyklen i sin ejertid.

Det har på den baggrund formodningen imod sig, at de ændringer, som blev konstateret i 2012 når bortses fra ændringerne af motor, bremser og speedometer er foretaget forud for synet og registreringen i 2007. Landsretten finder ikke, at A ved den skete bevisførelse har afkræftet denne formodning.

Det tiltrædes herefter af de grunde, som byretten i øvrigt har anført, at de foretagne ændringer af motorcyklen ikke kan anses som udført løbende som almindelig vedligeholdelse, jf. herved registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 1. Motorcyklen var således i 2012 i afgiftsmæssig henseende ikke længere identisk med den tidligere afgiftsberigtigede motorcykel. A er derfor afgiftspligtig efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3.

På den baggrund stadfæster landsretten byrettens dom.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 30.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og udfald.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 30.000 kr. til Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.