Når du får løn fra en dansk arbejdsgiver, er det afgørende for skattepligten, hvorhenne du fysisk udfører dit arbejde. Arbejder du i Danmark, er du skattepligtig af lønnen her i Danmark. Lønnen skal både være med på din forskudsopgørelse og dit oplysningsskema (tidligere selvangivelse). Hvis du har brug for et skattekort, så ring til os på 72 22 28 92.

Udfører du arbejdet i dit hjemland eller et tredje land, skal du ikke beskattes i Danmark, men sandsynligvis i dit hjemland. Spørg skattemyndighederne i dit hjemland.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter